ทราย

 วัชราวลี สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี Whatcharawalee

Dmaj7 E | C#m7 F# | Bm7 E | A |

เธอAmaj7เชื่อไหมความรักเหมือนทำให้เราC#m7หลับตาปล่Bm7อยหัวใจช้า ๆE ล่องลอยข้ามคืนแAmaj7ห่งฝันหมอกดูคล้Dmaj7อยลอยผ่าน ใจดวงนี้C#m7ก็มีแต่เธอทั้งนั้F#m Bm7  ทุก ๆ คำรำพัน เอ่ยผ่านEใจ

ให้เธBm7 Eอรู้..         ให้เธC#m7 F#mอรู้อยากให้เธอรู้Bm7  คือความรัEก..

จะกอดเธอไปจนเช้Dmaj7า  แสงดาวEกระทบที่ข้างC#m7ฉันให้ไอF#mอุ่นกายเราผูกBm7กัน   E ฉันนั้นรักเธอเหลือAเกินจะกอดเธออยู่อย่างนี้Dmaj7  ข้ามคืนEผ่านพ้นราตรีC#m7นี้จวบจนF#mสิ้นแสงแห่งชีBm7วี..      Eก็ยังรักเธอเหลื(Dmaj7)อเกิน

Amaj7 |

ต่อAmaj7ไปจากนี้ทุกคืนที่เธC#m7อตื่นมา..จะมีBm7มือฉันคนนี้Eนั่งกุมหัวใจAmaj7เอาไว้..ไกลสุดฟ้Dmaj7าแสนไกล ใจดวงนี้C#m7ก็จะไม่ลอยไปไหF#mน.. Bm7  ขอให้เธอเชื่อใจ..ฉัEน..

ให้เธอรู้Bm7 (ว่าเธอมีค่าแค่ไหEน)ให้เธอรู้C#m7 (ทั้งชีวิตหัวใF#mจ)อยากให้เธอรู้Bm7 (จะมอบให้เธอเท่านั้น)คือความรัEก..

* |

Dmaj7 C#m7 |
Dmaj7 E | C#m7 F#m7 |Bm7 E | A |
Dmaj7 E | C#m7 F#m7 |Bm7 E | G A |

* |

Dmaj7 C#m7 | Amaj7 |คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง ทราย วัชราวลี Whatcharawalee เธอเชื่อไหมความรักเหมือนทำให้เราหลับตา ปล่อยหัวใจช้าๆล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น ทุกๆคำรำพัน เอ่ยผ่านใจ ให้เธอรู้ ให้เธอรู้ อยากให้เธอรู้ คือความรัก จะกอดเธอไปจนเช้า แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน จะกอดเธออยู่อย่างนี้ ข้ามคืนผ่านพ้นราตรีนี้ จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี ก็ยังรักเธอเหลือเกิน ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้ ไกลสุดฟ้าแสนไกล ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน ขอให้เธอเชื่อใจ ฉัน ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน) ให้เธอรู้ (ทั้งชีวิตหัวใจ) อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น) คือความรัก