มักง่าย หลายใจ หลอกลวง

 วิด ไฮเปอร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มักง่าย หลายใจ หลอกลวง วิด ไฮเปอร์
สังกัดค่าย: RSiam

G | Em |Am D | G |

เธอทำอย่างนั้Gน เหมือนฉันยังไงก็ได้Emโทรมาบอกลาง่าย ๆAm .. ว่าวันนี้DจะไปกับเขGไม่มีเวลEmาให้คนยังรัก..ทำใจปวดร้Amาวคบมาเนิ้นนานสะเปล่Cา จะเลิกก็เอา ไม่มีปัญหาD

ใช้สิทธิ์คนGเจ็บ.. ขอเธออีกอย่างได้ไหEmอยากนัดพบครั้งสุดท้าAmย จะจัดDงานเลี้ยงอำGลาทบทวนความหลัEmงด้วยกันอีกครั้Eงก่อนเสียน้ำAmตาถ่ายรูปไว้ดูต่างหน้Cา ว่าเคยต้องซ่ำDเพราะน้ำมือGเธอ

ชนแก้วสุดท้Cาย ให้รักมักง่าDยที่เพิ่งพังยัEmเจ็บจนไม่รู้ทางกลัAmบ ถูกเธอบังคัDบรับข้อเสนGผับเดิมแห่งนี้Em ที่เคยขอเพลงเพื่อบอกรักเธAmอยากใช้เพลงเดิมลาเธCปิดฉากรักแท้ในคืนหลอกDลวง

ไปดีเถอะนGะ ไปรักเขาให้ชื่นใEmขื่นขนระทมเท่าไหAmร่ จะเจ็บ จะตาDย เธอไม่ต้องGห่วงอวยพรละกัEmน ให้ชายในฝันที่เธอนั้นควAmมักง่าย หลายใจ หลอกลCวงให้เธอว้ำทรวDงเหมือนที่ฉันโGดน

G | Em |Am D | G |
Em | Am |C D | G |

อวยพรอีกทีC ให้เธออย่าเจEmอคนดีสักAmหนกี่รายให้ต้องหมองหม่Cให้เจอแต่คDน..มักง่ายเหมือนGเธอ..

C D | G | G |คอร์ดเพลง มักง่าย หลายใจ หลอกลวง วิด ไฮเปอร์

เนื้อเพลง มักง่าย หลายใจ หลอกลวง วิด ไฮเปอร์ เธอทำอย่างนั้น เหมือนฉันยังไงก็ได้ โทรมาบอกลาง่ายๆ ว่าวันนี้จะไปกับเขา ไม่มีเวลาให้คนยังรัก ทำใจปวดร้าว คบมาเนิ้นนานสะเปล่า จะเลิกก็เอา ไม่มีปัญหา ใช้สิทธิ์คนเจ็บ ขอเธออีกอย่างได้ไหม อยากนัดพบครั้งสุดท้าย จะจัดงานเลี้ยงอำลา ทบทวนความหลังด้วยกันอีกครั้งก่อนเสียน้ำตา ถ่ายรูปไว้ดูต่างหน้า ว่าเคยต้องซ่ำเพราะน้ำมือเธอ ชนแก้วสุดท้าย ให้รักมักง่ายที่เพิ่งพังยับ เจ็บจนไม่รู้ทางกลับ ถูกเธอบังคับรับข้อเสนอ ผับเดิมแห่งนี้ ที่เคยขอเพลงเพื่อบอกรักเธอ อยากใช้เพลงเดิมลาเธอ ปิดฉากรักแท้ในคืนหลอกลวง ไปดีเถอะนะ ไปรักเขาให้ชื่นใจ ขื่นขนระทมเท่าไหร่ จะเจ็บ จะตาย เธอไม่ต้องห่วง อวยพรละกัน ให้ชายในฝันที่เธอนั้นควง มักง่าย หลายใจ หลอกลวง ให้เธอว้ำทรวงเหมือนที่ฉันโดน อวยพรอีกที ให้เธออย่าเจอคนดีสักหน กี่รายให้ต้องหมองหม่น ให้เจอแต่คน มักง่ายเหมือนเธอ