รักห่วย หวยเเดก

  วุธ ไบโพลาร์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักห่วย หวยเเดก วุธ ไบโพล่าร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วุธ ไบโพล่าร์เรียบเรียง: วุธ ไบโพล่าร์, ประสิทธิ์ พิลึกสังกัดค่าย: เออน่าเรคคอร์ด

Bm | D |Em | F# |
Bm | D |Em | F# | F# | F# |

ก็แค่คนBmที่มันไม่รัก ต่อให้รั้งDยังไงก็ไปก็คนEmมันไม่มีใจ อย่ายื้อF#ให้เสียเวลาและตัวฉัBmนเป็นแค่อีกคน..ที่ดิ้นรนDและไฝ่หาความรัEmกและโชคชะตา ก็หวัF#งจะได้มา.. F#

เปรียบความรักEmเหมือนการเสี่ยงทายว่าสุดท้าF#mยจะได้อะไรก็ใจGที่ให้ไป ถ้าเธอไม่รัAก ก็เอามันคืน..A

คำF#m.. ว่Aา..แฟBmน.. มีคนมาแทน ก็กลาAยเป็นคนอื่นฉันจะไม่ฝืGนรักลวงที่เธอAให้ไม่ใช่พ่Bmอ ไม่ใช่แม่ ไม่ต้องแคAร์มากมายไม่เห็นDว่ามันจะตายเมื่อไม่มีAเธอ..  A

ก็แF#mค่..ควAาม..รัBmก.. ที่มันเฮงซวยเหมือนซื้อหวAยแล้วโดนแดกไม่ต่างจากรัGก..ที่ต้องแลกกับความAเสี่ยง..  Aที่ฉันเป็นคนเลือกเอง..

Bm | D |Em | F# |
Bm | D |Em | F# | F# | F# |

ถ้ายังไม่เข็Bmดเรื่องรัก ก็ยังไม่พัDกเรื่องหวยถ้างวดนี้Emดวงมันไม่ซวย ก็คงจะรวF#ยสักทีความรักก็เหมือBmนกับลอตเตอรี่ แค่วันนี้Dเจอคนไม่ดีเจ็บและช้ำEmโดนเทกี่ที แต่พรุ่งนี้F#ต้องเริ่มใหม่..  F#

* | ** | *** |

Bm | A |G | A |
Bm | A |G | A | A |

F#m A Bm | D |Em | F# |
Bm | D |Em | F# | F# | F# |

* | ** | *** |

D | A |

** | *** |

Bm | D |Em | F# |
Bm | D |Em | F# | F# | Bm |ฟังเพลง - รักห่วย หวยเเดก วุธ ไบโพล่าร์ - YouTube

เนื้อเพลง รักห่วย หวยเเดก วุธ ไบโพล่าร์ ก็แค่คนที่มันไม่รัก ต่อให้รั้งยังไงก็ไป ก็คนมันไม่มีใจ อย่ายื้อให้เสียเวลา และตัวฉันเป็นแค่อีกคน ที่ดิ้นรนและไฝ่หา ความรักและโชคชะตา ก็หวังจะได้มา เปรียบความรักเหมือนการเสี่ยงทาย ว่าสุดท้ายจะได้อะไร ก็ใจที่ให้ไป ถ้าเธอไม่รัก ก็เอามันคืน คำ ว่า แฟน มีคนมาแทน ก็กลายเป็นคนอื่น ฉันจะไม่ฝืนรักลวงที่เธอให้ ไม่ใช่พ่อ ไม่ใช่แม่ ไม่ต้องแคร์มากมาย ไม่เห็นว่ามันจะตายเมื่อไม่มีเธอ ก็แค่ ความ รัก ที่มันเฮงซวย เหมือนซื้อหวยแล้วโดนแดก ไม่ต่างจากรัก ที่ต้องแลกกับความเสี่ยง ที่ฉันเป็นคนเลือกเอง ถ้ายังไม่เข็ดเรื่องรัก ก็ยังไม่พักเรื่องหวย ถ้างวดนี้ดวงมันไม่ซวย ก็คงจะรวยสักที ความรักก็เหมือนกับลอตเตอรี่ แค่วันนี้เจอคนไม่ดี เจ็บและช้ำโดนเทกี่ที แต่พรุ่งนี้ต้องเริ่มใหม่