อย่าอินเกิน

 มิกซ์ ถิรวิทย์  หนามเตย ชอบแบบนี้  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อย่าอินเกิน มิกซ์ ถิรวิทย์ Feat. หนามเตยชอบแบบนี้
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: อั๋น หมาหลงโปรดิวเซอร์: อ๊อฟ สงกรานต์

A | C#m | D | E |
A | C#m | D | E | E |

มีสิทิ์ได้คุยAกับเจ้า ได้จับมืC#mอถือแขนได้หยอกเล่Dนว่าเป็นแฟน ส่ำนี้Eกะดีใจฮู้สึกนำเจ้าAหลายอบู่ แต่กะฮู้C#mเป็นไปบ่ได้พื้นที่Dในใจ..บ่พอให้แมวEดิ้นตาย

C#mยุดเลยF#m ณ จุด ๆ นี้C#m.. พอDกันทีเด้อหัวAใจอย่F#mาคิดเกินไปไกC#mล  อย่าฝันDสูงหลายมันสิตEกมาตาย..  E

อย่าอินเกิAน เพิ่นบ่ได้อยากเดิC#mนข้างเฮาพอเซDากะเซาเด้อหัวAใจอย่าอินหลF#mาย.. หัวC#mใจ..สิพังDเพหมุ่นอย่าอินเกิAนกับความC#mฮักแค่ได้ฮู้จัDกกับเพิ่นกะเป็นAบุญความฮักของเฮBmากะคือสิเบาคือนุ่Eกะเป็นคือฝุ่นในสายAตา..

A C#m | D E |
A C#m | D | E F# |

E D#m | E B |C#m F# | B |

อย่าอินเกิBน เพิ่นบ่ได้อยากเดิD#mนข้างเฮาพอเซEากะเซาเด้อหัวBใจอย่าอินหลG#mาย.. หัวD#mใจ..สิพังEเพหมุ่นอย่าอินเกิBนกับความD#mฮักแค่ได้ฮู้จัEกกับเพิ่นกะเป็นBบุญความฮักของเฮC#mากะคือสิเบาคือนุ่F#กะเป็นคือฝุ่นในสายBตา..

D#mก็บ..ตกG#mความสุขมื้อเสีD#mยน้ำตายอมรัEบคำว่าเป็นไปBบ่ได้ยกG#mธงขาว เฮาต้อD#mงเฮ็ดใจขีดEเส้นแบ่งเอาไว้.. F# | F#

** |

ความฮักของเฮC#mากะคือสิเบาคือนุ่F#กะเป็นคือฝุ่น.. ในสายBตา..

B | D#m |E | F# |B |คอร์ดเพลง อย่าอินเกิน มิกซ์ ถิรวิทย์ Feat. หนามเตย ชอบแบบนี้

เนื้อเพลง อย่าอินเกิน มิกซ์ ถิรวิทย์ Feat. หนามเตย ชอบแบบนี้ มีสิทิ์ได้คุยกับเจ้า ได้จับมือถือแขน ได้หยอกเล่นว่าเป็นแฟน ส่ำนี้กะดีใจ ฮู้สึกนำเจ้าหลายอบู่ แต่กะฮู้เป็นไปบ่ได้ พื้นที่ในใจ บ่พอให้แมวดิ้นตาย หยุดเลย ณ จุดๆนี้ พอกันทีเด้อหัวใจ อย่าคิดเกินไปไกล อย่าฝันสูงหลาย มันสิตกมาตาย อย่าอินเกิน เพิ่นบ่ได้อยากเดินข้างเฮา พอเซากะเซาเด้อหัวใจ อย่าอินหลาย หัวใจ สิพังเพหมุ่น อย่าอินเกินกับความฮัก แค่ได้ฮู้จักกับเพิ่นกะเป็นบุญ ความฮักของเฮากะคือสิเบาคือนุ่น กะเป็นคือฝุ่นในสายตา อย่าอินเกิน เพิ่นบ่ได้อยากเดินข้างเฮา พอเซากะเซาเด้อหัวใจ อย่าอินหลาย หัวใจ สิพังเพหมุ่น อย่าอินเกินกับความฮัก แค่ได้ฮู้จักกับเพิ่นกะเป็นบุญ ความฮักของเฮากะคือสิเบาคือนุ่น กะเป็นคือฝุ่นในสายตา เก็บ ตกความสุขมื้อเสียน้ำตา ยอมรับคำว่าเป็นไปบ่ได้ ยกธงขาว เฮาต้องเฮ็ดใจ ขีดเส้นแบ่งเอาไว้ ความฮักของเฮากะคือสิเบาคือนุ่น กะเป็นคือฝุ่น ในสายตา