อย่าเพิ่งท้อ

 ไม้เมือง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อย่าเพิ่งท้อ ไม้เมือง

F# | Fm A#m |F# G# | C# |
F# | Fm A#m |F# G# | C# G# |

เหนื่อยหน่อยนC#ะคนดี รับหน้าที่Fmยิ่งใหญ่แบกครอF#บครัวไว้ ชูให้พ้นG#ความจนนานวัC#นไม่เคยท้อ เกินรFmอไม่เคยบ่นทนอีF#กไม่กี่ฝน เราคงได้G#..มีกิC# G#น..

ที่ผ่าC#นมานั้น คืนวันแสFmนอบอุ่นถึงแม้F#จะนอนหนุน..ได้เพียงหมอG#นขึ้นราเสื้อผ้าC#เก่าซ้ำ ๆ ไม่มีแหวFmนนาฬิกาไม่เคF#ยหมดศรัทธา ยังF#m G#ซึ้ง..     เหมือนเดิC#ม..

อย่าเพิ่งท้อF#นะ  อย่าเพิ่งท้Fmแค่เธอเดินต่F#อ  ต้องไปG#ถึงจุดหมาC#อย่าถอดใจF#นะ  อย่าถอดใFmฉันรู้เธอทำได้F#  ไม่เป็นไG#ร ฉันรC#อ..

G# |

พร้อมเป็นC#กำลังใจ แม้ต้องใช้Fmเวลา..ทั้งหมF#ดที่เหลือ จนสิ้นลมG#หายใจฉันฝาC#กทั้งชีวิต อุทิFmศทั้งหัวใจให้เธF#อดูแลไว้ ตั้งแต่วัF#mน.. ที่G#เราพบกัน..

F# | Fm A#m |F# G# | C# |
F# | Fm A#m |F# G# | C# C#7 |

* | * |

ฉันรู้เธอทำได้F#  ฉันมั่นใจG#จึงได้รอ

F# | Fm A#m |F# G# | C# |คอร์ดเพลง อย่าเพิ่งท้อ ไม้เมือง

เนื้อเพลง อย่าเพิ่งท้อ ไม้เมือง เหนื่อยหน่อยนะคนดี รับหน้าที่ยิ่งใหญ่ แบกครอบครัวไว้ ชูให้พ้นความจน นานวันไม่เคยท้อ เกินรอไม่เคยบ่น ทนอีกไม่กี่ฝน เราคงได้ มีกิน ที่ผ่านมานั้น คืนวันแสนอบอุ่น ถึงแม้จะนอนหนุน ได้เพียงหมอนขึ้นรา เสื้อผ้าเก่าซ้ำๆไม่มีแหวนนาฬิกา ไม่เคยหมดศรัทธา ยังซึ้ง เหมือนเดิม อย่าเพิ่งท้อนะ อย่าเพิ่งท้อ แค่เธอเดินต่อ ต้องไปถึงจุดหมาย อย่าถอดใจนะ อย่าถอดใจ ฉันรู้เธอทำได้ ไม่เป็นไร ฉันรอ พร้อมเป็นกำลังใจ แม้ต้องใช้เวลา ทั้งหมดที่เหลือ จนสิ้นลมหายใจ ฉันฝากทั้งชีวิต อุทิศทั้งหัวใจ ให้เธอดูแลไว้ ตั้งแต่วัน ที่เราพบกัน ฉันรู้เธอทำได้ ฉันมั่นใจจึงได้รอ