อยากแช่งแต่ต้องแกล้งยินดี

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากแช่งแต่ต้องแกล้งยินดี กล้วย แสตมป์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

D | A |Bm | G |
D | A |Bm A | G |

เธอก็มีDสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีAสิทธิ์ไปห้ามเธอเลือกเขาBmเถอะ ตามที่ใจเธอต้อF#mงการเมื่อเธอเลือGกคนที่เธอรัก ไม่ได้เลืF#mอกคนที่รักเธอควาEmมเจ็บที่ได้รัAบ ยากจะทำDใจ

กัดฟัAนพูดออกไป.. ก็ขอBmให้รักกันแต่ในใจGไม่ต้องการ..ให้เธอได้กับเขAา..

อยากจะแช่Dง แต่ต้องแกล้งยินดีต้องฝืBmนจำใจอวยพร..ให้เธอGกับเขาสองคน..นั้นโชAคดี..ปากบอกรักDกันไปให้นาน ๆ ..แต่ในใBmจอยากให้เลิกกันอยากแช่Gงให้เขาคนนั้A#น.. ตาAยไปจากเธ(D)อ..

D | A |

เธอก็มีDสิทธ์ไม่รักกัน ฉันก็มีAสิทธ์จะรักเธอเลิกห้ามBmเถอะ ยังไงใจก็ไม่F#mฟังไม่ว่าเธอGจะอยู่ที่ไหน จะเป็นเงF#mาเฝ้าอยู่ไม่ห่างเฝ้EmารอเธอกับเขAา..นั้นเลิกDกัน..

* | ** |

D | A |Bm | F#m |
G | F#m |Em A | D |

* | ** |คอร์ดเพลง อยากแช่งแต่ต้องแกล้งยินดี กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง อยากแช่งแต่ต้องแกล้งยินดี กล้วย แสตมป์ เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีสิทธิ์ไปห้ามเธอ เลือกเขาเถอะ ตามที่ใจเธอต้องการ เมื่อเธอเลือกคนที่เธอรัก ไม่ได้เลือกคนที่รักเธอ ความเจ็บที่ได้รับ ยากจะทำใจ กัดฟันพูดออกไป ก็ขอให้รักกัน แต่ในใจไม่ต้องการ ให้เธอได้กับเขา อยากจะแช่ง แต่ต้องแกล้งยินดี ต้องฝืนจำใจอวยพร ให้เธอกับเขาสองคน นั้นโชคดี ปากบอกรักกันไปให้นานๆ แต่ในใจอยากให้เลิกกัน อยากแช่งให้เขาคนนั้น ตายไปจากเธอ เธอก็มีสิทธ์ไม่รักกัน ฉันก็มีสิทธ์จะรักเธอ เลิกห้ามเถอะ ยังไงใจก็ไม่ฟัง ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน จะเป็นเงาเฝ้าอยู่ไม่ห่าง เฝ้ารอเธอกับเขา นั้นเลิกกัน