ขาขาวสาวลำซิ่ง

 หญิงลี ศรีจุมพล หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขาขาวสาวลำซิ่ง หญิงลี ศรีจุมพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุดโก้ เจียรนัยเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

G#m | G#m |G#m | G#m |

G#m | G#m |G#m | G#m |

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |G#m |

บุญบ้านเฮG#mา ม่วนแท้น้อพ้อกัG#mมาร่วมประชัG#mน ละช่วยกันสุดแG#mรงคุ้มเหนือ คุ้มใG#mต้ กะช่วยกันจัดแC#mจงหม้อข้าว หม้อแกF#ง เฮากะแบ่งทั่G#m | F# | G#mวถึง..

แนวงันวันนี้G#m เล่นสนุกจริง ๆG#m เอ้ามีหมอลำซิ่G#mง เบิ่งแล้วตกตะลึG#mเทิงเด้ง เทิงห่G#mาว หุ่นกะสุดสะพรึD#mเต้นจังหวะฉึ๊ดฉึ่F#ง กะถึงใจจริG#m | F# | G#mง ๆ ..

ขาขาว ๆG#m ละคือเป็นตาสะออG#mเห็นแล้วออนซG#mอน ขาขาวสาวลำซิ่Bมาเต้นหน้าฮ้G#mาน กะมีแต่เอวสปริC#mฟังหมอลำซิ่F#ง กะเทิงเต้ย เทิงหย่G#mาว

หย่G#mาว หย่าว  หย่าว ๆ ๆล่ะว่า หย่าว ๆ ล่ะว่า หย่าว ๆเด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเด้อเด้ออ้ายเด้อ เด้อ ๆ อ้ายG#m | G#m | G#m | G#mเด้อ..

ม่วนเอ้าม่G#mวน ละม่วนกันคักแหG#mน่ผู้เฒ่าผู้แG#mก่ เทิงวัยรุ่น หนุ่มสาBเต้นหน้าฮ้G#mาน กะเทิงมันส์ เทิงหย่C#mาวเบิ่งขาขาF#ว ละสาวหมอลำซิ่G#m

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m | G#m |

* | ** | *** |

G#m | G#m | G#m | G#m | ( x4 )

A#m | A#m | ( x7 )คอร์ดเพลง ขาขาวสาวลำซิ่ง หญิงลี ศรีจุมพล

เนื้อเพลง ขาขาวสาวลำซิ่ง หญิงลี ศรีจุมพล บุญบ้านเฮา ม่วนแท้น้อพ้อกัน มาร่วมประชัน ละช่วยกันสุดแรง คุ้มเหนือ คุ้มใต้ กะช่วยกันจัดแจง หม้อข้าว หม้อแกง เฮากะแบ่งทั่วถึง แนวงันวันนี้ เล่นสนุกจริงๆเอ้า มีหมอลำซิ่ง เบิ่งแล้วตกตะลึง เทิงเด้ง เทิงห่าว หุ่นกะสุดสะพรึง เต้นจังหวะฉึ๊ดฉึ่ง กะถึงใจจริงๆ ขาขาวๆละคือเป็นตาสะออน เห็นแล้วออนซอน ขาขาวสาวลำซิ่ง มาเต้นหน้าฮ้าน กะมีแต่เอวสปริง ฟังหมอลำซิ่ง กะเทิงเต้ย เทิงหย่าว หย่าว หย่าว หย่าวๆๆ ล่ะว่า หย่าวๆล่ะว่า หย่าวๆเด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเด้อ เด้อๆอ้ายเด้อ ม่วนเอ้าม่วน ละม่วนกันคักแหน่ ผู้เฒ่าผู้แก่ เทิงวัยรุ่น หนุ่มสาว เต้นหน้าฮ้าน กะเทิงมันส์ เทิงหย่าว เบิ่งขาขาว ละสาวหมอลำซิ่ง