ขอใจแลกเบอร์โทร

 หญิงลี ศรีจุมพล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอใจแลกเบอร์โทร หญิงลี ศรีจุมพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอย เขมราฐเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

C#m | B G#m C#m |

C#m | C#m |
C#m | G#m C#m |

C#m | C#m |A B | C#m |
C#m | C#m |

   แวบเดีC#mยวแค่ดู.. A  ก็ทำให้รู้Bว่าเธอนะโดนC#mหัวใจ A  อยากบอกเหลือเกิBนว่าเธอน่ารักF#mแค่ไหน B  จริตมากไปกลัวมัน ไม่ดีC#m ไม่งาม..   C#m

   ก็เลC#mยเก๊กฟอร์ม A  ทำเป็นอ้อมค้อBม ทำเป็นว่าดูC#mเฉยเมย A  จนเธอมาขอBเบอร์โทร เข้าทาF#mงแล้วเอ๋ย B  อยากบอกจังเลย ถึงบ้านให้รีบC#mโทรหา..      C#m

เบอร์Aโทรอื่นจะได้ยิBนเสียงรอสายแบG#mบ แบบ แบบ ว่าให้รC#mแต่Aเบอร์นี้จะได้ยิBนเสียงใจบอกว่B | Bา..

ท่าEนกำลังเข้าสู่C#m..บริการรับฝาAก..หัวใจB..ลงEทะเบียนฝากไC#mว้ ตัวเอากลับไปA ใจให้เก็บรักษBยอEมจำนนเธอแล้C#mววันนี้ แค่แรAก..เห็นหน้Bา..ฝากEไว้กับฉันนC#mะ หัวใจของเธAอ..แลกเบอร์โทBโอ๊ะ โอะ โอE | (C#m)ย..

   ใจคC#mงขาดหวิว A  หากเธอโดนซิBว เพราะมีมือดีC#mโฉบไป A  รักแรกของฉัBน ไม่รู้มีอีF#mกเมื่อไร B  เอาใจแลกใจ อย่างนี้ไว้ก่อC#mนและดี..     C#m

* | ** |

E C#m | A B |
E C#m | A B | E |

* | ** | * | ** |

C#m | C#m |A B | C#m |
C#m | C#m |C#m | C#m | C#m |คอร์ดเพลง ขอใจแลกเบอร์โทร หญิงลี ศรีจุมพล

เนื้อเพลง ขอใจแลกเบอร์โทร หญิงลี ศรีจุมพล แวบเดียวแค่ดู ก็ทำให้รู้ว่าเธอนะโดนหัวใจ อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหน จริตมากไปกลัวมัน ไม่ดี ไม่งาม ก็เลยเก๊กฟอร์ม ทำเป็นอ้อมค้อม ทำเป็นว่าดูเฉยเมย จนเธอมาขอเบอร์โทร เข้าทางแล้วเอ๋ย อยากบอกจังเลย ถึงบ้านให้รีบโทรหา เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสาย แบบ แบบ แบบ ว่าให้รอ แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า ท่านกำลังเข้าสู่ บริการรับฝาก หัวใจ ลงทะเบียนฝากไว้ ตัวเอากลับไป ใจให้เก็บรักษา ยอมจำนนเธอแล้ววันนี้ แค่แรก เห็นหน้า ฝากไว้กับฉันนะ หัวใจของเธอ แลกเบอร์โทร โอ๊ะ โอะ โอย ใจคงขาดหวิว หากเธอโดนซิว เพราะมีมือดีโฉบไป รักแรกของฉัน ไม่รู้มีอีกเมื่อไร เอาใจแลกใจ อย่างนี้ไว้ก่อนและดี