หญิงลั้ลลา

 หญิงลี ศรีจุมพล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หญิงลั้ลลา หญิงลี ศรีจุมพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: หญิงลี ศรีจุมพลเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Dm | Dm |Dm | C |A# | Am | Am |
Dm C | Dm C |Dm C | Dm |
F C | F C | F C | Dm |

อยู่คนเดีDmยว มันเหงาเปลี่ยวหัวใDmคิดวุ่นวาDmย จะไปไหนดีหว่Dmโทรหาเพื่Dmอน ไปเที่ยวกันดีกว่Gmไปลั้ลลCาตามประสAmาคนโสDm

หนุ่มคนไหDmน..จ้องจะขอเบDmอร์เราพึ่งเจDmอ ไม่ให้เบอร์ อย่าโกDmรธเล่นตัวก่อDmน อย่างอนนะขอโทGmเดี๋ยวให้หมCดทุกเบอAmร์เลยค่Dm

Dm | Dm |Dm | Dm |

ฉันFไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้Fไม่ใช่ผู้หญิงเลิศหFรู แต่ฉันเป็นหญิงลั้ลลDmฉัFนไม่ชอบความขี้เหFงาฉันชอบคุยชอบเมาFท์ เที่ยวให้ใจเริงร่Dm

ดื่มกันบ้าDmงล่ะเป็นบางเวลGmอิสรDmะแบบผู้หญิงลั้ลลGmถึงไม่เลิDmศ ไม่สวยปานนางฟ้Gmถึงเป็นแค่Dmผู้หญิงธรรมดGmแต่น้องจะพCา.. อ้ายไปขึ้AmนสวรรDmค์

เต้นเฮฮDmา หนอราตรีนี้Dmหน้าเวทีDm ล่ะถึงไหน ถึงกัDmใครว่าแDmน่ มาเต้นแข่งกับฉัGmคนคออ่อDmน ก็ถอยไปแล้วกัGmขอหนึ่งวัC | Cน..        ขอให้ฉันลั้ลลDmา..

F | F |F | F |
A# | A# |C | C |Gm | C |

Dm C | Dm C |Dm C | Dm |
F C | F C | F C | Dm |

* | ** | *** |

 C  พาอ้ายขึ้นสวรDmรค์..

Dm C | Dm C |Dm C | Dm |
F C | F C | F C | Dm |คอร์ดเพลง หญิงลั้ลลา หญิงลี ศรีจุมพล

เนื้อเพลง หญิงลั้ลลา หญิงลี ศรีจุมพล อยู่คนเดียว มันเหงาเปลี่ยวหัวใจ คิดวุ่นวาย จะไปไหนดีหว่า โทรหาเพื่อน ไปเที่ยวกันดีกว่า ไปลั้ลลาตามประสาคนโสด หนุ่มคนไหน จ้องจะขอเบอร์ เราพึ่งเจอ ไม่ให้เบอร์ อย่าโกรธ เล่นตัวก่อน อย่างอนนะขอโทษ เดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะ ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ ไม่ใช่ผู้หญิงเลิศหรู แต่ฉันเป็นหญิงลั้ลลา ฉันไม่ชอบความขี้เหงา ฉันชอบคุยชอบเมาท์ เที่ยวให้ใจเริงร่า ดื่มกันบ้างล่ะเป็นบางเวลา อิสระแบบผู้หญิงลั้ลลา ถึงไม่เลิศ ไม่สวยปานนางฟ้า ถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดา แต่น้องจะพา อ้ายไปขึ้นสวรรค์ เต้นเฮฮา หนอราตรีนี้ หน้าเวที ล่ะถึงไหน ถึงกัน ใครว่าแน่ มาเต้นแข่งกับฉัน คนคออ่อน ก็ถอยไปแล้วกัน ขอหนึ่งวัน ขอให้ฉันลั้ลลา พาอ้ายขึ้นสวรรค์