ผู้ติดตาม

  Zeamin   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้ติดตาม Zeamin
เนื้อร้อง: ต้อง พริกไทย, ภัทรพร หาญไพบูลย์วัฒนา, Zeaminทำนอง: ต้อง พริกไทย, Zeaminเรียบเรียง: ต้อง พริกไทย, พรรษวุฒิ แย้มศิริดนตรี: ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Mellow Me

C | Am |Dm | G |

ฉันCยังอยู่ อยู่ในโลAmกใบเก่าแค่ขี้เหงDmาคนหนึ่ง.. ที่ยังคิดถึงGใครบางคนอยู่แค่Cเฝ้าดู ไม่ให้เขAmารู้ตัวอาจเพราะฉันDmขี้กลัว.. ทำได้แค่นี้Gก็ดีอยู่แล้ว

แค่นี้Em.. เป็นได้แค่แก้Amวที่ไม่มีน้ำทุกทีเธอเหงDmาก็เฝ้าเป็นยาม เมื่อใจมันถาGมถึงเธอ

ได้แต่คอยติดตาCม..ฉันได้แค่ตาAmมทุกความเคลื่อนไหวไม่ทัก ไม่ทาDmย ถึงแม้ว่าใจมันคิดอยากเข้าไปใกGล้เธออีกนิดหนึ่ง

ติดตาCม.. ฉันทำได้เพียAmงแค่คอยกดไลค์และทำได้เพียDmงแค่คอยห่วงใยก็ฉัน..มันยังไม่กล้Gาที่จะทักไป(กลัวเธอไม่สนใจ)

C | C |

ฉันCใจสั่น.. เมื่อได้เห็นAmเธอเศร้าและฉันDmใจเบา.. เมื่อไรที่เห็นGเธอมีสุขดี

* | ** | *** |

C | Am |Dm | G |
C | Am |Dm | G |

** | *** | ** | *** |

C | Am |

ก็กลัวว่าเธอไม่สนDmใจ.. ไม่สนGใจ..  Cคอร์ดเพลง ผู้ติดตาม Zeamin

เนื้อเพลง ผู้ติดตาม Zeamin ฉันยังอยู่ อยู่ในโลกใบเก่า แค่ขี้เหงาคนหนึ่ง ที่ยังคิดถึงใครบางคนอยู่ แค่เฝ้าดู ไม่ให้เขารู้ตัว อาจเพราะฉันขี้กลัว ทำได้แค่นี้ก็ดีอยู่แล้ว แค่นี้ เป็นได้แค่แก้วที่ไม่มีน้ำ ทุกทีเธอเหงาก็เฝ้าเป็นยาม เมื่อใจมันถามถึงเธอ ได้แต่คอยติดตาม ฉันได้แค่ตามทุกความเคลื่อนไหว ไม่ทัก ไม่ทาย ถึงแม้ว่าใจมันคิด อยากเข้าไปใกล้เธออีกนิดหนึ่ง ติดตาม ฉันทำได้เพียงแค่คอยกดไลค์ และทำได้เพียงแค่คอยห่วงใย ก็ฉัน มันยังไม่กล้าที่จะทักไป (กลัวเธอไม่สนใจ) ฉันใจสั่น เมื่อได้เห็นเธอเศร้า และฉันใจเบา เมื่อไรที่เห็นเธอมีสุขดี ก็กลัวว่าเธอไม่สนใจ ไม่สนใจ