คำสาบาน

  อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำสาบาน อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์

G | A |Bm | Bm |
G | A |Bm | Bm |

เสียงฟ้าคำราBmม  สายฝนโปรยGปรายนึกกลัวบ้างไหEmม  คนผิดคำสาF#บานให้ฟ้าผ่าตาEmย  คำพูดใครกัEmดวงตาสวรF#รค์..จ้องมองคนผิดสัญBmญา

หากเธอได้ยิBmน.. เสียงฟ้าคำGรนเหมือนใครเพ้อบ่Dน  มีคนถามF#หามาทวงความEmจำ.. ย้ำคำวาEmจา..กี่ครั้งแล้วหนF#า.. ที่ฟ้ายังอภัBm

โอ้สายฟ้Gา..ดั่งสายตAา..ของสวรBmรค์ละเว้นโทษGทัน..ให้เธAอได้ไหDฉันยังห่วงเธEmอ  แม้เธอหลอกEmใครลบคำสาบEmาน  ให้ทานหัวEmใจฟ้าได้ยินไหF#ม.. ว่าใครขอวอBmน..

ฝากคำสุดท้าBmย.. ให้เธอได้Gฟังยามฟ้าร้องDดั่ง  ฝนยังอาF#ทรสาบานทำไมEm  ไม่คิดดูก่Dอนหนาว ๆ ร้อน ๆF# หนอคนผิดคำสาBmบาน

G A | Bm |G A | Bm |

Em | D |F# | Bm |

* | ** |

G | Em |F# | Bm | Bm |คอร์ดเพลง คำสาบาน อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์

เนื้อเพลง คำสาบาน อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ เสียงฟ้าคำราม สายฝนโปรยปราย นึกกลัวบ้างไหม คนผิดคำสาบาน ให้ฟ้าผ่าตาย คำพูดใครกัน ดวงตาสวรรค์ จ้องมองคนผิดสัญญา หากเธอได้ยิน เสียงฟ้าคำรน เหมือนใครเพ้อบ่น มีคนถามหา มาทวงความจำ ย้ำคำวาจา กี่ครั้งแล้วหนา ที่ฟ้ายังอภัย โอ้สายฟ้า ดั่งสายตา ของสวรรค์ ละเว้นโทษทัน ให้เธอได้ไหม ฉันยังห่วงเธอ แม้เธอหลอกใคร ลบคำสาบาน ให้ทานหัวใจ ฟ้าได้ยินไหม ว่าใครขอวอน ฝากคำสุดท้าย ให้เธอได้ฟัง ยามฟ้าร้องดั่ง ฝนยังอาทร สาบานทำไม ไม่คิดดูก่อน หนาวๆร้อนๆหนอคนผิดคำสาบาน