บทกวีไม่เก่ง

  เขียนไขและวานิช   สิงโต นำโชค   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บทกวีไม่เก่ง สิงโต นำโชค x เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สิงโต นำโชค, เขียนไขและวานิชเรียบเรียง: Kijjaz, กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์, สิงโต นำโชค, เขียนไขและวานิชโปรดิวเซอร์: Kijjaz, สิงโต นำโชคสังกัดค่าย: What The Duck

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |

ฉันเขียนบทกวีไDmaj7ม่เก่ง แต่ร้องเพลAงพอได้พยายามอ่านหนังสือDmaj7บ่อย ๆ แค่ 7 บรรทัAดที่อ่านไหวฉันเขียนบทกวีไDmaj7ม่เก่ง อยากแต่งเพลAงให้เธอเก็บไว้ฝากเป็นบทควBmามในใจ.. E  ชื่อ “บทกวีAไม่เก่ง”

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |
Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |

แม่น้ำDmaj7 ต้นไม้.. ทะเลA เรือใบ..ลำธารDmaj7 ต้นน้ำ.. แล้วอะไรAต่อ?คิดถึงDmaj7..นวลน้อง..แก้มแดAง ดีไหมละหนอ? Dmaj7  ก็เขียนมาแล้วเมื่อAหลายปี

ยิ่งคิBmด.. ยิ่งไม่ออEก..ได้แต่เขีBmยน.. เขียนไปEก่อน..

ดาราDmaj7..เด่นสวย.. แสงนวAล..จันทร์ผ่อง..ดั่งน้Dmaj7อง..นางสวย..กว่าใคAร..เพลงนี้Dmaj7..อาจไม่เพราะ บทกวีAไม่ค่อยสวยแต่ฉัDmaj7น..จะร้อง..ด้วยAใจ..

** | * |

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |
Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |
Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |

*** | ** | * | * |

Dmaj7 | A | Dmaj7 | A | ( x4 )ฟังเพลง - บทกวีไม่เก่ง สิงโต นำโชค x เขียนไข และ วานิช - YouTube

เนื้อเพลง บทกวีไม่เก่ง สิงโต นำโชค x เขียนไขและวานิช ฉันเขียนบทกวีไม่เก่ง แต่ร้องเพลงพอได้ พยายามอ่านหนังสือบ่อยๆแค่ 7 บรรทัดที่อ่านไหว ฉันเขียนบทกวีไม่เก่ง อยากแต่งเพลงให้เธอเก็บไว้ ฝากเป็นบทความในใจ ชื่อ “บทกวีไม่เก่ง” แม่น้ำ ต้นไม้ ทะเล เรือใบ ลำธาร ต้นน้ำ แล้วอะไรต่อ? คิดถึง นวลน้อง แก้มแดง ดีไหมละหนอ? ก็เขียนมาแล้วเมื่อหลายปี ยิ่งคิด ยิ่งไม่ออก ได้แต่เขียน เขียนไปก่อน ดารา เด่นสวย แสงนวล จันทร์ผ่อง ดั่งน้อง นางสวย กว่าใคร เพลงนี้ อาจไม่เพราะ บทกวีไม่ค่อยสวย แต่ฉัน จะร้อง ด้วยใจ