ง่ายๆแฟร์ๆ

  อาร์ตี้ PTmusic   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ง่ายๆแฟร์ๆ อาร์ตี้ PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง: บีท วรัญญูเรียบเรียง: ต่ายกีต้าร์ สตูดิโอสังกัดค่าย: PTmusicติดต่องานแสดง: 0806529878

Gm | D# |A# | F |

Gm | A# |F | D# |
Gm | A# |F | D# |Gm | Gm |

แรก ๆGm อะไรก็ดี อะไรก็หวD#าน..พอคบA#นาน ๆ มันเริ่มเห็นเขาโครFงจริงอยู่บ้าGmนบ่ติด เอิ้นไส่D#บ่ติงที่หน้A#านิ่ง ๆ อย่าคิดว่ายอFมทุกอย่าง.. F

สันดาD#น คบบ่ทันดFน..มึDmงคือสิทนบ่ไGmด้..ออกลู่D# ออกลวด..ลาD#ย..ก็ต่างคนต่างไCmป..หาเอาใหม่ก็แล้วกัFน.. เชFอะ..

ง่าย ๆGm แฟร์ ๆ ถ้าอ้ายบ่แคD#ร์ น้องก็บ่สนความG#อดทนของคนมีFขีดจำกัดง่าย ๆGm แฟร์ ๆ น้องบ่สD#น บ่แม่นพ่อแม่สิไปG#ตายไส กะแล้วแFต่..

แค่ผุชาGmย บ่ได้แคร์ บ่ได้งึด บ่ได้สD#บ่แม่นคนหาข้าG#ว..ให้น้องกิFเด้ออ้ายเด้Gmอ เด้ออ้ายเด้D#อ จื่อเอาไGmว้

Gm | A# |F | D# |
Gm | A# |F | D# |Gm |

* | ** |

Gm | A# |F | D# |
Gm | A# |F | D# |

D# | F |Dm | Gm F |
D# | Dm |D# | F |

บ่แม่นควD#ายโตเก่Fา พอสิให้เจ้DmาหลอกGm Fใช้น้องบ่แม่D#นของตาFย สิพอไห่อ้าDย..

** |

ง่าย ๆGm แฟร์ ๆ น้องบ่สD#น บ่แม่นพ่อแม่สิไปG#ตายไส กะแล้วแFต่..คอร์ดเพลง ง่ายๆแฟร์ๆ อาร์ตี้ PTmusic

เนื้อเพลง ง่ายๆแฟร์ๆ อาร์ตี้ PTmusic แรกๆอะไรก็ดี อะไรก็หวาน พอคบนานๆมันเริ่มเห็นเขาโครงจริง อยู่บ้านบ่ติด เอิ้นไส่บ่ติง ที่หน้านิ่งๆอย่าคิดว่ายอมทุกอย่าง สันดาน คบบ่ทันดน มึงคือสิทนบ่ได้ ออกลู่ ออกลวด ลาย ก็ต่างคนต่างไป หาเอาใหม่ก็แล้วกัน เชอะ ง่ายๆแฟร์ๆถ้าอ้ายบ่แคร์ น้องก็บ่สน ความอดทนของคนมีขีดจำกัด ง่ายๆแฟร์ๆน้องบ่สน บ่แม่นพ่อแม่ สิไปตายไส กะแล้วแต่ แค่ผุชาย บ่ได้แคร์ บ่ได้งึด บ่ได้สน บ่แม่นคนหาข้าว ให้น้องกิน เด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเด้อ จื่อเอาไว้ บ่แม่นควายโตเก่า พอสิให้เจ้าหลอกใช้ น้องบ่แม่นของตาย สิพอไห่อ้าย ง่ายๆแฟร์ๆน้องบ่สน บ่แม่นพ่อแม่ สิไปตายไส กะแล้วแต่