บ่แม่นมาม่า

  เบลล์ นิภาดา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่แม่นมาม่า เบลล์ นิภาดา

A | A |F#m | F#m |D | D |E | E |

คนอิหยัAง.. คือส่างมาตั๋วกันคักแท้น้F#mคือส่างมาเฮ็ดกันได้ลงคDอ โอ้ยอ้ายนี่หนอมาหลอกมาล้อน้องคักแท้อ้าE

แต่กี้แสนดีA หลอกให้เฮาฮักจนว่าตายF#mใจแต่พอนาน ๆ ไปD อ้ายเริ่มออกลายอ้ายเริ่มมีไผเข้ามE

ถึงใน TikToDk น้องสิเป็นคนเฮฮEแต่ชีวิตจริงAต้องเสียน้ำตาให้อ้าF#mอ้ายมาตั๋Dว มาหลอกกันได้ง่าย ๆE ..คือจั่งรถไฟแล่นอยู่ในAป่า

ใจคนบ่แม่นมาม่Dา..สิได้มีEความสุขเวลาถืกต้A | F#mบ่น่าไปหลงคารBmม..ของอ้ายเลยหนEจนเฮาต้องมาปวดใจA

น้องเบิดสิทธิ์ฮักคนดีDขนาดเคEอรี่..กะยัAงมาส่งบ่ไF#mด้หรือว่าน้อBmงสิต้องตัดใจE..หรือว่าน้อBmงควรต้องจากไกEล..จากอ้ายอิหลีA..คอร์ดเพลง บ่แม่นมาม่า เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง บ่แม่นมาม่า เบลล์ นิภาดา คนอิหยัง คือส่างมาตั๋วกันคักแท้น้อ คือส่างมาเฮ็ดกันได้ลงคอ โอ้ยอ้ายนี่หนอ มาหลอกมาล้อน้องคักแท้อ้าย แต่กี้แสนดี หลอกให้เฮาฮักจนว่าตายใจ แต่พอนานๆไป อ้ายเริ่มออกลาย อ้ายเริ่มมีไผเข้ามา ถึงใน TikTok น้องสิเป็นคนเฮฮา แต่ชีวิตจริงต้องเสียน้ำตาให้อ้าย อ้ายมาตั๋ว มาหลอกกันได้ง่ายๆ คือจั่งรถไฟแล่นอยู่ในป่า ใจคนบ่แม่นมาม่า สิได้มีความสุขเวลาถืกต้ม บ่น่าไปหลงคารม ของอ้ายเลยหนา จนเฮาต้องมาปวดใจ น้องเบิดสิทธิ์ฮักคนดี ขนาดเคอรี่ กะยังมาส่งบ่ได้ หรือว่าน้องสิต้องตัดใจ หรือว่าน้องควรต้องจากไกล จากอ้ายอิหลี