ถ้าบ่อยากเป็นโควิด

 เบลล์ นิภาดา ลูกทุ่ง อีสาน โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบลล์ นิภาดา, เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: จักรี อบมา

ถ้าบ่อยากเป็นโควิGด มาใช้ชีวิตกับเฮาเด้AสัญญาสิดูแลเธF#mอ สิฮักเธอไปฮอดมื้อBmตาย..

D | F#m |G | A |

F#m | Bm |Em | A |

โรDคระบาดโควิด จั่งแม่นติAดกันง่ายโรGคหลงมักคนง่าย ติดง่าAยคือกันเบาะถ้าอ้าDยบ่ว่าอะไร อยากให้อ้าAยนั้นคิดต่อถึงน้อGงบ่แม่นหมอ แต่รักษาใจAอ้ายได้เด้.. A

ก็พากันจิตGตก เสพข่าวให้เป็F#mนเรื่องใหญ่ก่อนสิติดGโควิด กะย่านหัวใF#mจอ้ายวายอย่าฟ่าวพากันGคิดไปไกล.. Gให้วุ่นวายเด้A | Aอ..

ถ้าบ่อยากเป็นโควิGด มาใช้ชีวิตกับเฮาเด้AสัญญาสิดูแลเธF#mอ สิฮักเธอไปฮอดมื้อBmตายถึงเธอสิเป็นไข้หวัGดอิหยัง เฮากะรับAได้พร้อมดูแลเธD | Dอ..

ถ้าบ่อยากเป็นโควิGด ให้มีเฮาติดโตไว้เด้Aสิเตือนล้างมือเสมF#mอ สิใส่แมสก์ให้เวลาออกBmบ้านพร้อมปกป้องร่างกาGยของอ้าย บ่ให้ไอAจามให้ไอเลิฟยูน้อDงคนเดียว.. D

G | A |F#m | Bm |
G | A |D | D |

* | ** | *** |

พร้อมปกป้องร่างกาGยของอ้าย บ่ให้ไอAจามให้ไอเลิฟยูน้อDงคนเดียว..

D | F#m |G | A |

F#m | Bm |Em | A |D |คอร์ดเพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด เบลล์ นิภาดา ถ้าบ่อยากเป็นโควิด มาใช้ชีวิตกับเฮาเด้อ สัญญาสิดูแลเธอ สิฮักเธอไปฮอดมื้อตาย โรคระบาดโควิด จั่งแม่นติดกันง่าย โรคหลงมักคนง่าย ติดง่ายคือกันเบาะ ถ้าอ้ายบ่ว่าอะไร อยากให้อ้ายนั้นคิดต่อ ถึงน้องบ่แม่นหมอ แต่รักษาใจอ้ายได้เด้ ก็พากันจิตตก เสพข่าวให้เป็นเรื่องใหญ่ ก่อนสิติดโควิด กะย่านหัวใจอ้ายวาย อย่าฟ่าวพากันคิดไปไกล ให้วุ่นวายเด้อ ถ้าบ่อยากเป็นโควิด มาใช้ชีวิตกับเฮาเด้อ สัญญาสิดูแลเธอ สิฮักเธอไปฮอดมื้อตาย ถึงเธอสิเป็นไข้หวัดอิหยัง เฮากะรับได้ พร้อมดูแลเธอ ถ้าบ่อยากเป็นโควิด ให้มีเฮาติดโตไว้เด้อ สิเตือนล้างมือเสมอ สิใส่แมสก์ให้เวลาออกบ้าน พร้อมปกป้องร่างกายของอ้าย บ่ให้ไอจาม ให้ไอเลิฟยูน้องคนเดียว พร้อมปกป้องร่างกายของอ้าย บ่ให้ไอจาม ให้ไอเลิฟยูน้องคนเดียว