ไร้สถานะ

  เบล สุพล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไร้สถานะ เบล สุพล
เนื้อร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือทำนอง: สุพล พัวศิริรักษ์, ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง: ธิติวัฒน์ รองทองดนตรี: สุพล พัวศิริรักษ์, ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัยสังกัดค่าย: Whitemusic

 D7sus2  แม้ว่าเรายังใกล้ชิด   แม้ว่าเรายังไม่ชัดเจCmaj7นก็ไม่เป็นไร.. D7sus2  คุยกันได้ตลอดวัน   ว่างก็ชวนไปดูหนัง มันCmaj7ก็ดีอยู่..

 D7sus2  ไม่จำเป็นต้องผูกมัด   ไม่จำเป็นต้องบอกรักกัCmaj7นก็รู้อยู่ดี.. D7sus2  เว้นช่องว่างก็แค่นั้น   ไปกับใครก็ตามสบFmาย Em Dmฉัน..ไม่เคยหวGง..

ไม่จำเป็นต้องมีCmaj7..สถานะ.. มีแD7sus2ต่ใจไม่จำเป็นต้องมีEm7..คำอธิบาFm7อยู่กันไปอย่างนี้Cmaj7 ก็ดีนะ ชิลD7sus2จะตายไม่จำเป็นต้องมีEm7..สถาAm7นะอะไรG#maj7..

D7sus2 | D7sus2 |Cmaj7 |A7 |

 D7sus2  มีเท่าไรก็เท่านั้น   ไม่ได้มีอะไรมากมาCmaj7ยหรือน้อยกว่าเดิม.. D7sus2  รู้ว่าเราเข้ากันได้ดีแค่นี้ก็พอ   จะเรียกอะไFmร  Em Dmฉัน..ไม่เคยสG

** |

Fmaj7 Em7 | D# |

แม้ความสัมพันธ์มันจะเบFmaj7 Em7 | D#ลอไม่เป็นไรถ้าในใจเรานั้นชัดอยู่Fmaj7 Em7แค่นี้D#ที่หัวใจD7sus2เราต้องกาG

** | ** |

Cmaj7 |คอร์ดเพลง ไร้สถานะ เบล สุพล

เนื้อเพลง ไร้สถานะ เบล สุพล แม้ว่าเรายังใกล้ชิด แม้ว่าเรายังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไร คุยกันได้ตลอดวัน ว่างก็ชวนไปดูหนัง มันก็ดีอยู่ ไม่จำเป็นต้องผูกมัด ไม่จำเป็นต้องบอกรักกันก็รู้อยู่ดี เว้นช่องว่างก็แค่นั้น ไปกับใครก็ตามสบาย ฉัน ไม่เคยหวง ไม่จำเป็นต้องมี สถานะ มีแต่ใจ ไม่จำเป็นต้องมี คำอธิบาย อยู่กันไปอย่างนี้ ก็ดีนะ ชิลจะตาย ไม่จำเป็นต้องมี สถานะอะไร มีเท่าไรก็เท่านั้น ไม่ได้มีอะไรมากมายหรือน้อยกว่าเดิม รู้ว่าเราเข้ากันได้ดีแค่นี้ก็พอ จะเรียกอะไร ฉัน ไม่เคยสน แม้ความสัมพันธ์มันจะเบลอ ไม่เป็นไรถ้าในใจเรานั้นชัดอยู่ แค่นี้ที่หัวใจเราต้องการ