พิเภก (ทำนายความรัก)

 บดีศร ศรีสุนทร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พิเภก (ทำนายความรัก) บดีศร ศรีสุนทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: บดีศร ศรีสุนทร

A | G#m |F#m B | E | E |

ตัวฉัEน..เก่งทางด้านโหG#mราฯเป็นยักษF#mา..และน้อBงทัศกัณEฑ์คอยตรวจตราAเรื่องดวงเมืองคอยช่วยเตือG#mนอยู่ทุกวันแต่แล้F#mว..ต้องผิดใจพี่ชBาย

ที่ทำนายA..ว่านางสีดG#mา..จะนำพF#mา..ให้เมือBงวอดวาEเหล่ายักษ์ตาAยทั้งลงกา  พี่ก็ยัG#mงนิ่งนอนใจไม่ยอF#mม..คืนนางให้BกับพระราE | Eม..

ข้าได้เตือAนพี่แล้ว  ว่าไม่แคล้G#mวนางสีดาจะนำพF#mา..ชีวBาเจ้ามลEายข้าทำสิ่Aงที่เป็นธรรม ยอมหักหลัG#mงจากพี่ชายถึงตF#mาย ขอทำBความE | Eดี..

ได้ทำนายเAรื่องความรัก และทายทัG#mกว่าสีดา..จะกลับมF#mา..อยู่คู่BพระรามเสมEแม้จะมีAวันที่จากกัน ก็ยังมีวันG#mที่ได้เจอเพราะเป็F#mนลิขิตจากฟ้Bาสวรรค์ตั้E | (E)งใจ..

A | G#m |F#m B | E |
A | G#m |F#m B | E |

* | ** |

เพราะเป็F#mนลิขิตจากฟ้Bาสวรรค์ตั้งEใจ..คอร์ดเพลง พิเภก (ทำนายความรัก) บดีศร ศรีสุนทร

เนื้อเพลง พิเภก (ทำนายความรัก) บดีศร ศรีสุนทร ตัวฉัน เก่งทางด้านโหราฯ เป็นยักษา และน้องทัศกัณฑ์ คอยตรวจตราเรื่องดวงเมือง คอยช่วยเตือนอยู่ทุกวัน แต่แล้ว ต้องผิดใจพี่ชาย ที่ทำนาย ว่านางสีดา จะนำพา ให้เมืองวอดวาย เหล่ายักษ์ตายทั้งลงกา พี่ก็ยังนิ่งนอนใจ ไม่ยอม คืนนางให้กับพระราม ข้าได้เตือนพี่แล้ว ว่าไม่แคล้วนางสีดา จะนำพา ชีวาเจ้ามลาย ข้าทำสิ่งที่เป็นธรรม ยอมหักหลังจากพี่ชาย ถึงตาย ขอทำความดี ได้ทำนายเรื่องความรัก และทายทักว่าสีดา จะกลับมา อยู่คู่พระรามเสมอ แม้จะมีวันที่จากกัน ก็ยังมีวันที่ได้เจอ เพราะเป็นลิขิตจากฟ้าสวรรค์ตั้งใจ เพราะเป็นลิขิตจากฟ้าสวรรค์ตั้งใจ