หวั่นไหว

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หวั่นไหว Bodyslam บอดี้สแลม
สังกัดค่าย: Music Bugs

E | E |A | A |

E | E |A | A |
E | E |A | A |

ก็..รู้Eก็ทั้งรู้ว่าเธอเป็นใคร และฉันก็ไม่คิดจะปีนขึ้นไปก็คC#mงไม่มีทางจะเป็นไปได้ ก็เรAานั้นมันต่างกันทำAได้แค่เพียงเจียมตัวมันไปวัน ๆ  ฉันเข้าใBจ..

แต่..ฉัEนก็ไม่รู้เพราะความบังเอิญหรือว่าอันที่จริงฉันนั้นจงใจเวC#mลาที่เธอมายืนใกล้ ๆ  ก็ยังAเผลอไปสบตารู้Aก็ทั้งรู้ว่าคงไม่มีปัญญา  ก็คงไม่มีหวัBง..

ไม่อยากจะเหลีAยว..มG#mองฉันคอยบอF#mกตัวเอง  แต่ยัG#mงทำไม่ได้ไม่อยากจะสAน.. ใG#mก็รู้ว่าไม่F#mมีทาง    G#mและก็ไม่รู้Aต้องทำอย่างไรB

อดใจไม่ไหEวเมื่อได้พบหน้ายิ่งเธอส่งยิ้มC#mคืนมา ยิ่งหวั่นไหวยังเป็นอย่างนี้Aอยู่ทุกวัน    F#mฉันต้องคอยหักห้ามใจB..

อดใจไม่ไหEวทุกทีที่เจอเพียงแค่แอบเผลC#mอมองตา จะผิดไหมเก็บเอาไปฝัAนอยู่ทุกคืน  F#mฉันต้องทำตัวเช่นไBร..ช่วยบอกได้ไหมเธอ

E | C#m |A | B |

E | E |A | A |
E | E |A | A |

* | ** | *** |

E | E |A | A |
E | E |A | A |
E | E |A |คอร์ดเพลง หวั่นไหว Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง หวั่นไหว Bodyslam บอดี้สแลม ก็ รู้ก็ทั้งรู้ว่าเธอเป็นใคร และฉันก็ไม่คิดจะปีนขึ้นไป ก็คงไม่มีทางจะเป็นไปได้ ก็เรานั้นมันต่างกัน ทำได้แค่เพียงเจียมตัวมันไปวันๆ ฉันเข้าใจ แต่ ฉันก็ไม่รู้เพราะความบังเอิญ หรือว่าอันที่จริงฉันนั้นจงใจ เวลาที่เธอมายืนใกล้ๆ ก็ยังเผลอไปสบตา รู้ก็ทั้งรู้ว่าคงไม่มีปัญญา ก็คงไม่มีหวัง ไม่อยากจะเหลียว มอง ฉันคอยบอกตัวเอง แต่ยังทำไม่ได้ ไม่อยากจะสน ใจ ก็รู้ว่าไม่มีทาง และก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไร อดใจไม่ไหวเมื่อได้พบหน้า ยิ่งเธอส่งยิ้มคืนมา ยิ่งหวั่นไหว ยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวัน ฉันต้องคอยหักห้ามใจ อดใจไม่ไหวทุกทีที่เจอ เพียงแค่แอบเผลอมองตา จะผิดไหม เก็บเอาไปฝันอยู่ทุกคืน ฉันต้องทำตัวเช่นไร ช่วยบอกได้ไหมเธอ