เสียดาย

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียดาย Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: สีฟ้าทำนอง: กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนาเรียบเรียง: BODYSLAMสังกัดค่าย: genie records

D | D |D | D |

G | Gmaj7 |Csus2 | Csus2 |
G | Gmaj7 |Csus2 | D |

 Am  ท้องฟ้ามันครึ้ม มันครึ้มDหมอกอย่างนี้   มันเหงGmaj7าทุกที ที่ได้มอE7ง ใจมันหาย Am  เสียงฟ้ามันร้อง หยาดฝนDหล่นเป็นสาย   ยิ่งหวั่นไหวGmaj7 ยิ่งทำให้สับสE7

 Csus2  นึกถึงคนที่เคย คนDsus2ที่เคยอยู่ตรงนี้ Csus2  นึกถึงทุก ๆ ที.. ที่เห็นDsus2ฟ้าที่กว้างใหญ่ Csus2  นึกถึงบางคนที่รักเสมือนDsus2ดวงใจ   ที่้พิ่งจากBmไป..   Em   เสียAmดาย..ที่วันDนี้ไม่มีเธอ(อยู่)

G | Gmaj7 |Csus2 | D |

 Am  ถึงรู้แก่ใจ.. ว่าคงDได้แค่ฝัน   ก็จะฝันGmaj7รอคอยมันเรื่อยไE7ป ก็อยู่อย่างนั้น Am  ใจยังจดจำ เมื่อเธอDอยู่กับฉัน   ได้แค่ฝันGmaj7ก็ยังเปี่ยมด้วยความหมE7าย

* |

 G  อยากจะทำทุกสิ่ง.. อGmaj7ยากจะทำทุกอย่าง.. G7  หากจะพอมีหวัCงให้คืนวันมันย้อนไป Cm  คืนวันที่ดีBm อยากจะมีเธอข้างกาAm   ให้เหมือนเดิBmมอีกครั้งD(หนึ่ง)

 G  อยากจะทำทุกสิ่ง.. อD/F#ยากจะทำทุกอย่าง.. Em  หากจะพอมีหวัCงให้คืนวันมันย้อนไป Cm  คืนวันที่ดีBm อยากจะมีเธอข้างกาAm   ให้เหมือนเดิBmมอีกครั้งD(หนึ่ง)

C | D |Bm | Em |
C | D |Bm | Em |

 C  อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่าDงวันนั้น Bm  อยากขอให้เป็นดังเดิมEmทุกอย่าง C  อยากขอให้เป็นไปอย่าBmงที่หวัง..  Em   ให้เหมือAmนเดิมอีกครั้งDหนึ่ง (ให้เหมิอนเดิมอีกครั้ง)

** | *** |

 G  อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น C  อยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่าง G  อยากขอให้เป็นไปยังที่หวัง C  ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง G  อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นคอร์ดเพลง เสียดาย Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง เสียดาย Bodyslam บอดี้สแลม ท้องฟ้ามันครึ้ม มันครึ้มหมอกอย่างนี้ มันเหงาทุกที ที่ได้มอง ใจมันหาย เสียงฟ้ามันร้อง หยาดฝนหล่นเป็นสาย ยิ่งหวั่นไหว ยิ่งทำให้สับสน นึกถึงคนที่เคย คนที่เคยอยู่ตรงนี้ นึกถึงทุกๆที ที่เห็นฟ้าที่กว้างใหญ่ นึกถึงบางคนที่รักเสมือนดวงใจ ที่้พิ่งจากไป เสียดาย ที่วันนี้ไม่มีเธอ(อยู่) ถึงรู้แก่ใจ ว่าคงได้แค่ฝัน ก็จะฝันรอคอยมันเรื่อยไป ก็อยู่อย่างนั้น ใจยังจดจำ เมื่อเธออยู่กับฉัน ได้แค่ฝันก็ยังเปี่ยมด้วยความหมาย อยากจะทำทุกสิ่ง อยากจะทำทุกอย่าง หากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไป คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้ง(หนึ่ง) อยากจะทำทุกสิ่ง อยากจะทำทุกอย่าง หากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไป คืนวันที่ดี อยากจะมีเธอข้างกาย ให้เหมือนเดิมอีกครั้ง(หนึ่ง) อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น อยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่าง อยากขอให้เป็นไปอย่างที่หวัง ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง (ให้เหมิอนเดิมอีกครั้ง) อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น อยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่าง อยากขอให้เป็นไปยังที่หวัง ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น