สถานะติดลบ

  บอส ธีรพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สถานะติดลบ บอส ธีรพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๊อก วิสกี้เรียบเรียง: การวิชากร พรหมเสน​ติดต่องานแสดง: 0949535154

สถานะติดลGบ น้องยังสิกล้าDคบกับอ้าEmยบ่คนจังอ้าDยมันดีพอแล้วCบ่  พอสิเป็นDคนในใจบ่..

G Bm | Em D |C | D |

ความฮักEmอ้ายล้มละลาย ถูกมองBmเป็นคนหลายใจทั้ง ๆ ที่อ้าCยเป็นผู้ถูกทําร้ายแต่กลับกลาGยว่าเป็นคนผิด

ที่เคยEmทุมเท่ความฮัก ทั้งกายใจBm พร้อมมอบชีวิตหรือว่าฟ้Cาเพิ่นได้ลิขิต.. ให้บทชีวิตDต้องเป็นคนชั่ว

ถูกตัดสิAmนความฮัก ถูกมองว่าผิEmดตลอดเวลาแต่มื้อนี้มีCเจ้าเข้ามามีหนึ่งคําถาDมที่อยากถามไป

สถานะติดลGบ น้องยังสิกล้D/F#าคบกับอ้ายบ่น้Emคนจังอ้าDยมันดีพอแล้วCบ่  พอสิเป็นDคนในใจบ่สถานะติดลGบ น้องพร้อมสิจD/F#บที่ อ้ายคนนี้บ่Emพร้อมสิหยุDดอยู่กับอ้าCยบ่หรือว่ามีDคนของใจอยู่ กะบอกกันแหน่เด้G

ต้องยอมฮัEmบว่าทุกมื้อนี้ ตั้งแต่มีเจ้Bmาเข้ามาในชีวิตชีวิตCเริ่มมีคุณค่า เจ้าคือนางฟ้าDของหัวใจอ้าย

* | ** |

Em | Bm |C | D |
Am | Em |C | D |

** |

หรือว่ามีAmคนของใจอยู่D.. กะบอกอ้ายแน่เด้อ

G D/F# | Em D |C | D | G |คอร์ดเพลง สถานะติดลบ บอส ธีรพงษ์

เนื้อเพลง สถานะติดลบ บอส ธีรพงษ์ สถานะติดลบ น้องยังสิกล้าคบกับอ้ายบ่ คนจังอ้ายมันดีพอแล้วบ่ พอสิเป็นคนในใจบ่ ความฮักอ้ายล้มละลาย ถูกมองเป็นคนหลายใจ ทั้งๆที่อ้ายเป็นผู้ถูกทําร้าย แต่กลับกลายว่าเป็นคนผิด ที่เคยทุมเท่ความฮัก ทั้งกายใจ พร้อมมอบชีวิต หรือว่าฟ้าเพิ่นได้ลิขิต ให้บทชีวิตต้องเป็นคนชั่ว ถูกตัดสินความฮัก ถูกมองว่าผิดตลอดเวลา แต่มื้อนี้มีเจ้าเข้ามา มีหนึ่งคําถามที่อยากถามไป สถานะติดลบ น้องยังสิกล้าคบกับอ้ายบ่น้อ คนจังอ้ายมันดีพอแล้วบ่ พอสิเป็นคนในใจบ่ สถานะติดลบ น้องพร้อมสิจบที่ อ้ายคนนี้บ่ พร้อมสิหยุดอยู่กับอ้ายบ่ หรือว่ามีคนของใจอยู่ กะบอกกันแหน่เด้อ ต้องยอมฮับว่าทุกมื้อนี้ ตั้งแต่มีเจ้าเข้ามาในชีวิต ชีวิตเริ่มมีคุณค่า เจ้าคือนางฟ้าของหัวใจอ้าย หรือว่ามีคนของใจอยู่ กะบอกอ้ายแน่เด้อ