โดยสารหัวใจ

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โดยสารหัวใจ แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

C Em | Dm |C Em | Dm |

หอมCลมทุ่งบาง ๆEm พัดริมหน้าต่Amางระหว่างเดินEmทางหวาCนไออุ่นเสิงสาEmกลายเป็นความหลัDmงเมื่อคิดถึงเธEm

ด่วน บขAmส. พาEmฉันกลับมาบ้าAmนเสมGแต่Fวันนี้ นานEmแล้วเน้อ..ที่Dmมิได้เจอGกัน

คิCดถึงแม่กับน้Emอง ติดตรงที่ยัAmงไม่มีของฝาEmได้Cแต่ส่งความรัEmก..ฝากกับสายลDmมคอยไปห่มใจG

ด่วน บขAmส. หมEmอชิตใกล้ ก็แสAmนไกGยัFงไม่รู้..ว่าEmวันไหน จะDmกลับไปแต่ใF Gจช้ำ..

โดยCไม่ต้องเดินEmทาง แค่FโดยสารหัวใจGหลัCบตาลงครั้งใEmด หัวใจFก็อยู่ใกล้กัGแค่คิดถึAmง มันก็ถึEmง ไม่ต้องพึ่Fงสัญญาณใด ๆGได้ยินไหAmม ได้ยินไหEmเสียงหัวใจFของคC/Eน.. ที่Dmยัง..  Gคิดถึงเธอเสมอ

C Em | Dm |

มอCงเห็นภาพตัวเอEmง..นั่งริมหน้าต่Amางระหว่างเดินEmทางพกCความรักความหวัEmง..กลับบ้านทุกครั้Dmงที่คิดท้อใจGยังไม่ได้Amดี ฉันEmต้องดีให้Amได้ดังใGแม่Fย่าโมเป็Emนแรงใจให้Dmฉัน..G

* |

C Em | Am Em |F Em | Dm G |
Am Em | F G |Am Em | F | Fm |

มอCงเห็นภาพตัวเอEmง..นั่งริมหน้าต่Amางระหว่างเดินEmทางหอบCความรักความหวัEmง..กลับบ้านทุกครั้Dmงที่คิดท้อใจGยังไม่ได้Amดี ฉันEmต้องดีให้Amได้ดังใGแม่Fย่าโมเป็Emนแรงใจให้Dmสู้ต่อไปจนวัFนที่ฉัGน..

ได้กลับไปเสิงCสางAm | Dm G..กลับไปกอดCแม่Am | Dm G..กลับไปอยู่กับเธC Em | Dm | Cอ..คอร์ดเพลง โดยสารหัวใจ แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง โดยสารหัวใจ แช่ม แช่มรัมย์ หอมลมทุ่งบางๆพัดริมหน้าต่างระหว่างเดินทาง หวานไออุ่นเสิงสาง กลายเป็นความหลังเมื่อคิดถึงเธอ ด่วน บขส พาฉันกลับมาบ้านเสมอ แต่วันนี้ นานแล้วเน้อ ที่มิได้เจอกัน คิดถึงแม่กับน้อง ติดตรงที่ยังไม่มีของฝาก ได้แต่ส่งความรัก ฝากกับสายลมคอยไปห่มใจ ด่วน บขส หมอชิตใกล้ ก็แสนไกล ยังไม่รู้ ว่าวันไหน จะกลับไปแต่ใจช้ำ โดยไม่ต้องเดินทาง แค่โดยสารหัวใจ หลับตาลงครั้งใด หัวใจก็อยู่ใกล้กัน แค่คิดถึง มันก็ถึง ไม่ต้องพึ่งสัญญาณใดๆได้ยินไหม ได้ยินไหม เสียงหัวใจของคน ที่ยัง คิดถึงเธอเสมอ มองเห็นภาพตัวเอง นั่งริมหน้าต่างระหว่างเดินทาง พกความรักความหวัง กลับบ้านทุกครั้งที่คิดท้อใจ ยังไม่ได้ดี ฉันต้องดีให้ได้ดังใจ แม่ย่าโมเป็นแรงใจให้ฉัน มองเห็นภาพตัวเอง นั่งริมหน้าต่างระหว่างเดินทาง หอบความรักความหวัง กลับบ้านทุกครั้งที่คิดท้อใจ ยังไม่ได้ดี ฉันต้องดีให้ได้ดังใจ แม่ย่าโมเป็นแรงใจให้สู้ต่อไปจนวันที่ฉัน ได้กลับไปเสิงสาง กลับไปกอดแม่ กลับไปอยู่กับเธอ