แฟนเขานี่หว่า

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Dm Am | Dm C |A# C | F |
Dm Am | Dm C |A# C | F | C |

แฟนเขานี่หว่Fา นึกว่าไม่ใช่แฟนใคA#น่ารัCก สวยคม บาดใA#จ  ทำไม ทำไมC มาเจอตอFนนี้ตอนเธอยังโสDmด ตาฉันคงหมดไฟแบตเตอรี่GmถึงหาA#ไม่เจอซักทีF พบกันวันนี้Gm ได้แต่เสียCดาย

เธอเขาควงคู่F  ดู ๆ แล้วก็งั้น ๆA#ถ้าเปลี่Cยนจากเขาเป็นฉัA#คงจะเข้ากัCนกว่าเป็นไหนF ๆลองฝันคร่าว ๆDm ถ้าแม้ว่าเราคู่กันวันใGmฉันคงA#ไม่ต้องเหงาใFส่วนเธอก็ได้Cเปลี่ยนสไตล์แฟC

แอบมองแฟนเDm Amขา..          ก็รักนี่Dm Cหว่า..ชอบซึ่ง ๆ หน้A#า สบตCา เน้น ๆ แน่น ๆFไม่เคยคิดแย่Dmง..แฟนใคDรมาเดินควงแขGmแค่ใจA#ฝันอยากมีแฟFน..แบบเธGmอ เหมือนเขาคนนั้C

แฟนเขานี่หว่Fา รู้ตัวก็สายซะแล้A#ทำได้Cแค่เพียงต่อแถA#ว ขบวนการแห้วC หากินกับฝัFแฟนใครก็ช่าDmง มีบางคนตั้งใจชอบแล้วกัGmได้อกA#หักไปวัน ๆF  รักแฟนชาวบ้Cาน ก็แค่นี้Fเอง

Dm Am | Dm C |A# C | F |
Dm Am | Dm C |A# C | F |

* | ** |คอร์ดเพลง แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง แฟนเขานี่หว่า แช่ม แช่มรัมย์ แฟนเขานี่หว่า นึกว่าไม่ใช่แฟนใคร น่ารัก สวยคม บาดใจ ทำไม ทำไม มาเจอตอนนี้ ตอนเธอยังโสด ตาฉันคงหมดไฟแบตเตอรี่ ถึงหาไม่เจอซักที พบกันวันนี้ ได้แต่เสียดาย เธอเขาควงคู่ ดูๆแล้วก็งั้นๆถ้าเปลี่ยนจากเขาเป็นฉัน คงจะเข้ากันกว่าเป็นไหนๆลองฝันคร่าวๆถ้าแม้ว่าเราคู่กันวันใด ฉันคงไม่ต้องเหงาใจ ส่วนเธอก็ได้เปลี่ยนสไตล์แฟน แอบมองแฟนเขา ก็รักนี่หว่า ชอบซึ่งๆหน้า สบตา เน้นๆแน่นๆไม่เคยคิดแย่ง แฟนใครมาเดินควงแขน แค่ใจฝันอยากมีแฟน แบบเธอ เหมือนเขาคนนั้น แฟนเขานี่หว่า รู้ตัวก็สายซะแล้ว ทำได้แค่เพียงต่อแถว ขบวนการแห้ว หากินกับฝัน แฟนใครก็ช่าง มีบางคนตั้งใจชอบแล้วกัน ได้อกหักไปวันๆ รักแฟนชาวบ้าน ก็แค่นี้เอง