หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง แช่ม แช่มรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิชิต ศิลารัมย์เรียบเรียง: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัยสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

G | C |G | C | D |

เธออยู่ไหGนอยู่ไหนหนอ คนเฝ้ารCอใจจะขาดที่เคยนัGดก็เลื่อนนัด บอกว่างาCนมันมากมาDไม่ได้เจBmอแค่โทรก็ยังEmดี นี่ไม่มีBmวี่แววใดEm ๆคนสวAยทำไม ทำไมใจดำนักหนD

อยากโทรไปGโทรไปหา กลัวว่าเธอCจะไม่ว่างจอมือถือGคือความหวัง เบอร์เธอก็ยัCงไม่โชว์มDนี่ก็นานBmสองนานจนหลาEmยนานเธอรู้ไหBmมว่าฉันจะเป็นEmบ้าได้แต่เพ้Cอกะลมกับฟ้Dาหาเธอทั้งGวัน

หาDยใจออกก็เหงGา หายใจเข้าก็คิดBmถึงไม่ได้ยิCนถ้อยคำซึ้ง ๆ มาตั้งหลายDวันหายใจออกก็เหงGา หายใจเข้าก็คิดBmถึงอยู่ที่ไหCนทำไมหนอถึงไม่ส่งข่าวDกัน

ได้แต่มอCงรูปในมือถือ ว่านี่คืBmอหน้าแฟนของฉัEmจะให้ดีCต้องมาหากัA/C#น ให้ได้เห็Dน..ตัวเป็น ๆ สักที

G | D |

เธอรู้ไหGมรู้ไหมหนา ทุกเวลCาที่หมุนผ่านความคิดถึงGทำให้ฉัน..แทบจะต้อCงตายทั้งเป็Dอาจจะไม่BmมากมายอะไรEmหรอกแค่หายใจBmเข้าออกทุกเช้าEmเย็นมันก็เป็Cนชื่อเธออย่างงี้D  ทั้งวี่ ทั้งGวัน

* | ** |

G Em | C G |G Em | C D |
Bm Em | Bm Em |C A/C# | D | D |

* | ** |

C | Bm Em |

ก็อยากจะเห็Amน.. ตัวDเป็น ๆ สักGทีคอร์ดเพลง หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง แช่ม แช่มรัมย์ เธออยู่ไหนอยู่ไหนหนอ คนเฝ้ารอใจจะขาด ที่เคยนัดก็เลื่อนนัด บอกว่างานมันมากมาย ไม่ได้เจอแค่โทรก็ยังดี นี่ไม่มีวี่แววใดๆคนสวยทำไม ทำไมใจดำนักหนา อยากโทรไปโทรไปหา กลัวว่าเธอจะไม่ว่าง จอมือถือคือความหวัง เบอร์เธอก็ยังไม่โชว์มา นี่ก็นานสองนานจนหลายนาน เธอรู้ไหมว่าฉันจะเป็นบ้า ได้แต่เพ้อกะลมกับฟ้าหาเธอทั้งวัน หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง ไม่ได้ยินถ้อยคำซึ้งๆมาตั้งหลายวัน หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง อยู่ที่ไหนทำไมหนอถึงไม่ส่งข่าวกัน ได้แต่มองรูปในมือถือ ว่านี่คือหน้าแฟนของฉัน จะให้ดีต้องมาหากัน ให้ได้เห็น ตัวเป็นๆสักที เธอรู้ไหมรู้ไหมหนา ทุกเวลาที่หมุนผ่าน ความคิดถึงทำให้ฉัน แทบจะต้องตายทั้งเป็น อาจจะไม่มากมายอะไรหรอก แค่หายใจเข้าออกทุกเช้าเย็น มันก็เป็นชื่อเธออย่างงี้ ทั้งวี่ ทั้งวัน ก็อยากจะเห็น ตัวเป็นๆสักที