เข้าเวรรอ

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เข้าเวรรอ แช่ม แช่มรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชียร คำเจริญ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

ไปโดนเขาหลอกอีกแAm | Amล้วน้องแก้วไม่เAm | Amข็ดก่อนเคยช้ำใจC อยากได้เพชร  Cต้องมาโศกCา น้ำตาเล็ด  C  นึกว่าเข็ด ก็ยัG | G

ไปโดนเขาหลอกอีกAm | Amซ้ำน้องไม่จำไว้บ้Am | AmางอยากไปหลงเพลิCน..กับเงินถัง  Cพี่คนรักจริCง กลับชิงชัง C   ต้องมานั่Gงช้ำใจC

ติว่าพี่จCน เจ้าโจนหนี  Cแล้วเศรษฐี เป็นไงC เขาหลอFก เขาชCม จนสA#มฤทัCเขาหลอFก เขาลวCง โอ๊ย แม่พวA#งมาลัCชะเอิ่งเอ้ยG มันสะใจไหมน้(Am)อ!?

Am Em | Am |

กลับมาเสียเถิดคAm | Amนดีมากับรักพี่นี้Am | Amต่อพี่ยอมรับเดCน เข้าเวรรอ  CลูกคนหัวปีC ถ้าไม่มีพ่อ  C  พี่จะขGอรับเอC

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |

C | C |C | C |G | C |

* | ** |

Am | ( x4 )คอร์ดเพลง เข้าเวรรอ แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง เข้าเวรรอ แช่ม แช่มรัมย์ ไปโดนเขาหลอกอีกแล้ว น้องแก้วไม่เข็ด ก่อนเคยช้ำใจ อยากได้เพชร ต้องมาโศกา น้ำตาเล็ด นึกว่าเข็ด ก็ยัง ไปโดนเขาหลอกอีกซ้ำ น้องไม่จำไว้บ้าง อยากไปหลงเพลิน กับเงินถัง พี่คนรักจริง กลับชิงชัง ต้องมานั่งช้ำใจ ติว่าพี่จน เจ้าโจนหนี แล้วเศรษฐี เป็นไง เขาหลอก เขาชม จนสมฤทัย เขาหลอก เขาลวง โอ๊ย แม่พวงมาลัย ชะเอิ่งเอ้ย มันสะใจไหมน้อ!? กลับมาเสียเถิดคนดี มากับรักพี่นี้ต่อ พี่ยอมรับเดน เข้าเวรรอ ลูกคนหัวปี ถ้าไม่มีพ่อ พี่จะขอรับเอง