คนนี้ผมขอ

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนนี้ผมขอ แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

C D | Bm Em |Am D | G |

พี่ก็รู้G..ว่าผมไม่รวDย ไม่มีเท่าพี่Emมีคนอย่างผGม หน้าตาไม่ดีD สู้พี่ไม่ไหEmขืนให้ผCมดันทุรังDสู้ มันแBmพ้ มีแต่ตายกับตาEmสู้Amยังไง กระดูกมันคนละเบDอร์

พี่ก็มีGคนที่พี่ควDงมากมายตั้งหลายEmคนคงไม่มอGง ไม่สนอะไDร กับคนอย่างเธEmใครก็รู้Cว่าพี่นั้นใจDดี มีน้ำใจBmมากมายเสมEmAmมก็เลย..มาขอDพี่ดูสักทีG

คนนี้ผมขCอ ขอเธอDไว้เพียงสักคGเพราะเธอและผCม..คบกัDนมานานหลายGปีคนนี้ผมขCอ ผมรักDของผมเหลือเกิBmนแหละคนนี้EmบอกกันAmตรง ๆ อย่างนี้พี่คงเห็นใจD

นี่ถ้าGผมไม่จนหนทาDง ก็คงไม่พูดEmหรอกคนอย่างผGมไม่เคยวุ่นวาDยกับใครที่ไหEmได้แต่หวัCงให้พี่ช่วยเมตDตา นึกว่าสงBmสารกันได้ไหEmผมไม่Amมีใคร มีแค่Dคนนี้คนเดีGยว

G D | Em |G D | Em |
C D | Bm Em |Am D | G |

* | ** |

ผมไม่Amมีใคร ผมรักDแต่เธอคนเดีGยว

C D | Bm Em |Am D | G |คอร์ดเพลง คนนี้ผมขอ แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง คนนี้ผมขอ แช่ม แช่มรัมย์ พี่ก็รู้ ว่าผมไม่รวย ไม่มีเท่าพี่มี คนอย่างผม หน้าตาไม่ดี สู้พี่ไม่ไหว ขืนให้ผมดันทุรังสู้ มันแพ้ มีแต่ตายกับตาย สู้ยังไง กระดูกมันคนละเบอร์ พี่ก็มีคนที่พี่ควงมากมายตั้งหลายคน คงไม่มอง ไม่สนอะไร กับคนอย่างเธอ ใครก็รู้ว่าพี่นั้นใจดี มีน้ำใจมากมายเสมอ ผมก็เลย มาขอพี่ดูสักที คนนี้ผมขอ ขอเธอไว้เพียงสักคน เพราะเธอและผม คบกันมานานหลายปี คนนี้ผมขอ ผมรักของผมเหลือเกินแหละคนนี้ บอกกันตรงๆอย่างนี้พี่คงเห็นใจ นี่ถ้าผมไม่จนหนทาง ก็คงไม่พูดหรอก คนอย่างผมไม่เคยวุ่นวายกับใครที่ไหน ได้แต่หวังให้พี่ช่วยเมตตา นึกว่าสงสารกันได้ไหม ผมไม่มีใคร มีแค่คนนี้คนเดียว ผมไม่มีใคร ผมรักแต่เธอคนเดียว