นางฟ้าหน้าราม

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นางฟ้าหน้าราม แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Em | Em |Bm | Bm |
Em | Em |Bm | Bm |

Em | Em |Bm | Bm |
Am | Am Bm | Em | Bm |

เก็บหอEmม และรอมริบ  Emขูดเลือดซิบ ๆEm มาลงทุนแผงลอGถึงจAmนละก็จนไม่ถอAmขายยีAmนส์อยู่ตีนสะพานลอAmเปิดแผงน้อย ๆA อยู่แถว ๆ หน้าราBm

สาวเอ๊Emย อย่าเลยแผง Emลีวายส์ริมแดEmง มาซื้อไปใส่ให้งาGชอบใAmจ ก็ไต่ ก็ถาAmจะลดราคAmา แบบขาประจำAmแต่แม่คนงาDม..ต่อหนัBกจังเลEm

นางฟ้าหน้าราEmม พูดคำ ต่อคำ สี่ส๊าห้าบาทก็ต่Bmโอะโอ ติดคอ ต่อทีเล่นเอาใจหาEmขาดตัว ขาดใจ กำรี้ กำไร ไม่มีBmต่อกัน อย่างนี้ ผมเองก็จนใAmวันนี้Amอุดหนุนกันก่อนได้ไหAmแค่พAmอไม่ให้อดตาAmจะแถมหัวใจD..ยกให้เลBยฟรี ๆEm

G | Em |G | D |

อึดไว้Em ให้ไปรอด  Emหัวแทบเป็นน็Emอต ตัวก็แทบเป็นเกลีGยวขายยีนAmส์อยู่ตัว คนเดีAmยวไม่เคAmยมีใครแลเหลีAmยวอยู่ตัวคนเดียAว..มันช่างเปลี่ยวหัวใBm

อยากคEmบกับคนงามEmเจอกันหน้าราEmม ขอได้โปรดทักทาGไม่ซื้อหAmา ไม่ว่าอะไAmถ้อยทีAm ก็ถ้อยอาศัAmผมคนค้าขาDย ไม่ใช่คBนใจดำEm

** |

Em | Em | Bm | Bm |
Em | Em | Bm | Bm |Em | Em |

** |

 D  ยกให้เลBยฟรี ๆEm .. D  แถมคนขBายให้ฟรี ๆ

Em | Bm |Em | Bm | Bm | Em |คอร์ดเพลง นางฟ้าหน้าราม แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง นางฟ้าหน้าราม แช่ม แช่มรัมย์ เก็บหอม และรอมริบ ขูดเลือดซิบๆมาลงทุนแผงลอย ถึงจนละก็จนไม่ถอย ขายยีนส์อยู่ตีนสะพานลอย เปิดแผงน้อยๆอยู่แถวๆหน้าราม สาวเอ๊ย อย่าเลยแผง ลีวายส์ริมแดง มาซื้อไปใส่ให้งาม ชอบใจ ก็ไต่ ก็ถาม จะลดราคา แบบขาประจำ แต่แม่คนงาม ต่อหนักจังเลย นางฟ้าหน้าราม พูดคำ ต่อคำ สี่ส๊าห้าบาทก็ต่อ โอะโอ ติดคอ ต่อทีเล่นเอาใจหาย ขาดตัว ขาดใจ กำรี้ กำไร ไม่มี ต่อกัน อย่างนี้ ผมเองก็จนใจ วันนี้อุดหนุนกันก่อนได้ไหม แค่พอไม่ให้อดตาย จะแถมหัวใจ ยกให้เลยฟรีๆ อึดไว้ ให้ไปรอด หัวแทบเป็นน็อต ตัวก็แทบเป็นเกลียว ขายยีนส์อยู่ตัว คนเดียว ไม่เคยมีใครแลเหลียว อยู่ตัวคนเดียว มันช่างเปลี่ยวหัวใจ อยากคบกับคนงาม เจอกันหน้าราม ขอได้โปรดทักทาย ไม่ซื้อหา ไม่ว่าอะไร ถ้อยที ก็ถ้อยอาศัย ผมคนค้าขาย ไม่ใช่คนใจดำ ยกให้เลยฟรีๆ แถมคนขายให้ฟรีๆ