น้องสาวคนล่าสุด

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้องสาวคนล่าสุด แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

C#m | F#m |D E | A |
C#m | F#m |D E | A E |

เมื่อรักAของเราจบลC#mงด้วยความเข้าใF#mเราEไปกันไม่ได้D ก็ไม่ยื้Eอให้เสียเวลAดีกว่ารัC#mกกันไปส่ง F#mๆ บอกเลิกกัC#mนตรง ๆ ดีกว่F#mไปเถอะหนDา ไปD#dimสู่ทางที่ดีE..

ส่วนพี่Aก็คงเสียใC#mจเป็นธรรมดF#mจิ๊กโก๋Eหากมีน้ำตDา แบบว่Eาดูไม่เข้าทีAก็เลยรอC#mให้น้องไปก่F#mอน พี่ค่อยจะร้อC#mงไห้ได้เต็มที่F#mนับจากนี้D  เป็นพี่E เป็นน้อง ดีกว่A

เสีF#mยคนรักไปE แต่ก็ไC#mด้น้องสาวมาแทF#mเปลี่Dยนจากคำว่าแฟAน.. มาเป็นBmน้องสาEวแล้วนAถึงไม่C#mได้รักกันแล้F#mว  ยังหวังดีAตลอดเวลF#mเช็ดเถอะน้ำตDา แล้วจากกันBmด้วยความเข้าใจE

รับAเข้าเป็นน้องสC#mาวที่มาล่าสุF#mทางEข้างหน้าสะดุDด ก็ยัEงปรึกษากันได้Aหากเมื่อไC#mรจะมีงานแต่F#mง  โทรมC#mาส่งข่าวได้ไหF#mคนเป็นพี่ชาDย อยากเห็Eนน้องมีความAสุข

F#m E | C#m F#m |D A | Bm E | C# |

* | ** |

C#m | F#m |D E | A |คอร์ดเพลง น้องสาวคนล่าสุด แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง น้องสาวคนล่าสุด แช่ม แช่มรัมย์ เมื่อรักของเราจบลงด้วยความเข้าใจ เราไปกันไม่ได้ ก็ไม่ยื้อให้เสียเวลา ดีกว่ารักกันไปส่งๆบอกเลิกกันตรงๆดีกว่า ไปเถอะหนา ไปสู่ทางที่ดี ส่วนพี่ก็คงเสียใจเป็นธรรมดา จิ๊กโก๋หากมีน้ำตา แบบว่าดูไม่เข้าที ก็เลยรอให้น้องไปก่อน พี่ค่อยจะร้องไห้ได้เต็มที่ นับจากนี้ เป็นพี่ เป็นน้อง ดีกว่า เสียคนรักไป แต่ก็ได้น้องสาวมาแทน เปลี่ยนจากคำว่าแฟน มาเป็นน้องสาวแล้วนะ ถึงไม่ได้รักกันแล้ว ยังหวังดีตลอดเวลา เช็ดเถอะน้ำตา แล้วจากกันด้วยความเข้าใจ รับเข้าเป็นน้องสาวที่มาล่าสุด ทางข้างหน้าสะดุด ก็ยังปรึกษากันได้ หากเมื่อไรจะมีงานแต่ง โทรมาส่งข่าวได้ไหม คนเป็นพี่ชาย อยากเห็นน้องมีความสุข