ไปอยู่ไหนมา

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไปอยู่ไหนมา แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

A | F#m |Bm E | A |

A | F#m |Bm E | A E |

ตั้งแต่เธAอบอกลาฉันไF#mป ห้องใจBmฉันก็ว่างเปF#mล่ามีEเพียงความเหงามาขอเช่าAอยู่กินข้BmาวคนเดียวทุกวัF#mน เหนื่อยงาC#mนหมดไฟจะสู้F#mก็ฉัBmนไม่มีเธออDยู่ ให้สู้เพื่อใคE

จนเมื่อฟ้Aาเบื้องบนเห็นใF#mจ ดลให้ใคBmรอีกคนเข้ามF#mมอบรัEกที่ใจตามหา ให้ฉันครั้งใหAม่มีคนBmกินข้าวด้วยกัF#mน เหนื่อยงาC#mนมีคนยิ้มF#mให้จนฉัBmนเกือบลืมหมดใEจ..ว่าเคยมีเธA

แต่แล้วฟ้Dาก็มาแกล้งกันพาเธอนั้C#mนคืนกลับมาให้เจอมาถาBmมว่ายังรักเธGออยู่ไหE | Eม..

ไปอยู่ที่ไหนมAา เพิ่งมC#mาเอาวันนี้F#mกลับมEาได้พอดีD..ฉันมีBmเจ้าของหัวEใจไปอยู่ที่ไหนมAา กลับมC#mาให้เสียดาF#mวันคืBmนที่หายไGป.. เธอไปEอยู่ไหนมA E

A | F#m |Bm | E |
A | F#m |Bm E | A E |

ก็เมื่อตอAนที่ยังคิดถึF#mง เธออยู่ไหBmนไม่เคยเห็นหF#mน้าจนEเลยเวลาที่ใจต้องAคอยจนได้เจอBmะคนเหงาเหมือนกัEน.. เก็บใC#mจฉันไปเกี่ยวก้F#mอยทำให้ฉันBm..ค่อย ๆ ลืมEว่าเคยรักเธA

* | ** |

A C#m | F#m E |D Bm | E |
A C#m | F#m Bm |G E | A |คอร์ดเพลง ไปอยู่ไหนมา แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง ไปอยู่ไหนมา แช่ม แช่มรัมย์ ตั้งแต่เธอบอกลาฉันไป ห้องใจฉันก็ว่างเปล่า มีเพียงความเหงามาขอเช่าอยู่ กินข้าวคนเดียวทุกวัน เหนื่อยงานหมดไฟจะสู้ ก็ฉันไม่มีเธออยู่ ให้สู้เพื่อใคร จนเมื่อฟ้าเบื้องบนเห็นใจ ดลให้ใครอีกคนเข้ามา มอบรักที่ใจตามหา ให้ฉันครั้งใหม่ มีคนกินข้าวด้วยกัน เหนื่อยงานมีคนยิ้มให้ จนฉันเกือบลืมหมดใจ ว่าเคยมีเธอ แต่แล้วฟ้าก็มาแกล้งกัน พาเธอนั้นคืนกลับมาให้เจอ มาถามว่ายังรักเธออยู่ไหม ไปอยู่ที่ไหนมา เพิ่งมาเอาวันนี้ กลับมาได้พอดี ฉันมีเจ้าของหัวใจ ไปอยู่ที่ไหนมา กลับมาให้เสียดาย วันคืนที่หายไป เธอไปอยู่ไหนมา ก็เมื่อตอนที่ยังคิดถึง เธออยู่ไหนไม่เคยเห็นหน้า จนเลยเวลาที่ใจต้องคอย จนได้เจอะคนเหงาเหมือนกัน เก็บใจฉันไปเกี่ยวก้อย ทำให้ฉัน ค่อยๆลืมว่าเคยรักเธอ