Butterfly in love (ผีเสื้อเริงรัก)

 Di-Juit สตริง อินเลิฟ คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Butterfly in love (ผีเสื้อเริงรัก) Di Juit ดิจ๊วด

Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |
Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |

Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |
Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |

บินDmaj7ล่องไปตามนภา ขอบฟ้Amaj7ากว้างใหญ่บนDmaj7เส้นทางที่แสนไกล ตามหAmaj7าไม้งามก็ตัวBm7ฉันเป็นแค่เพียEงผีเสื้อตัวน้อC#m7ย..ตัวหนึ่F#7บินตามเส้นทาBm7งที่มีเพียงแต่E..แสงไAmaj7 A7ฟ..

ต้องตามหDmaj7า..สักเท่าEไรกว่าจะเจC#m7อเกสรของไม้F#7งามต้องตามหBm7าเท่าไหร่ กว่Eาจะเจอดอกนั้Amaj7 A7น..ฝ่าแดดลมฝDmaj7น..ทุกค่ำEคืนเปียกปอนลมหนาC#m7วมานาน จนฉันF#7ไม่มีแรงบินBm7ต่อท้Eอ แต่ว่ายังไงก็ฝืนAmaj7ทน

บนDmaj7เส้นทางที่แสนไกล เจอะดอกไม้Amaj7ริมทางลอDmaj7งพักดูบางครั้งคราว ก็จึงรู้Amaj7ว่ามันไม่หวานเลยตะวันBm7แสงทองเริ่มลับEไป มองเห็C#m7นเพียงดาF#7บินตามเส้นทาBm7งที่มีเพียงแEค่..แสงจันAmaj7 A7ทร์

* |

Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |
Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |

Dmaj7 | E |C#m7 | F#7 |
Bm7 | E |Amaj7 | A7 |

* |

ถึBm7งจะนานเท่าไรE แต่ยังไงก็ฝืนทน

Dmaj7 | Dmaj7 | Amaj7 | Amaj7 | ( x4 )คอร์ดเพลง Butterfly in love (ผีเสื้อเริงรัก) Di-Juit ดิจ๊วด

เนื้อเพลง Butterfly in love (ผีเสื้อเริงรัก) Di-Juit ดิจ๊วด บินล่องไปตามนภา ขอบฟ้ากว้างใหญ่ บนเส้นทางที่แสนไกล ตามหาไม้งาม ก็ตัวฉันเป็นแค่เพียงผีเสื้อตัวน้อย ตัวหนึ่ง บินตามเส้นทางที่มีเพียงแต่ แสงไฟ ต้องตามหา สักเท่าไร กว่าจะเจอเกสรของไม้งาม ต้องตามหาเท่าไหร่ กว่าจะเจอดอกนั้น ฝ่าแดดลมฝน ทุกค่ำคืน เปียกปอนลมหนาวมานาน จนฉันไม่มีแรงบินต่อ ท้อ แต่ว่ายังไงก็ฝืนทน บนเส้นทางที่แสนไกล เจอะดอกไม้ริมทาง ลองพักดูบางครั้งคราว ก็จึงรู้ว่ามันไม่หวานเลย ตะวันแสงทองเริ่มลับไป มองเห็นเพียงดาว บินตามเส้นทางที่มีเพียงแค่ แสงจันทร์ ถึงจะนานเท่าไร แต่ยังไงก็ฝืนทน