ฝากเพลงหอมแก้ม

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฝากเพลงหอมแก้ม หลวงไก่ Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: สร่างศัลย์ เรืองศรีเรียบเรียง: สร่างศัลย์ เรืองศรีสังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

D | Bm |D | A |
D | Bm |Em | A |

ป่านนี้Dเธออยู่ดีAหรือไBmม่ยังคิดถึAงและห่วงใยG  ยังมีใจAให้กันหรือDเปล่าอยู่ห่างกัEนไม่กี่วันยังเหBmงาไม่ได้เห็Aนแม้เพียงรูปเงGา อดทนเฝ้AารอคอF#

ก่อนนั้DนเคยผูกพัAนกันสองเรBmเคยพะนAอเคลียเคล้Gา จำวันเก่Aาได้ไหมเนื้อDกลอยอยู่ไกลกัEนไม่กี่วันใจลอBmนั่งนอนนึAกถึงเธอบ่อย ๆG ตั้งตาคอAยรอวันได้Bmเจอ

ฝากเพลงนี้Aหอมแก้F#mมคนดีBmอย่าหลับใหAลจนลืมรักพี่D บอกคนดีEmก่อนนอนเสมAหลับยังฝัBmนถึงกันทุกคืนละเมEmเอ่ยคำAรักเธอD ไม่เคยเผลEmอเอ่ยคำรักAใคร

ป่านนี้Dเธออยู่ดีAไหมเล่BmยินเสียงเพAลงทุกค่ำเช้Gา ก็เหมือนเจ้Aาถูกหอมร่ำDไปเก็บรอยรัEกที่ฝากกับเพลงแทนใBmโปรดจงรู้Aความในพี่ชาGไม่เสื่อมคลาAยจากน้องคนBmเดียว

D A | Bm A |G A | D |
E | Bm A |G A | Bm |

* | ** |

D | Bm |Em A | Bm |คอร์ดเพลง ฝากเพลงหอมแก้ม หลวงไก่ Rsiam

เนื้อเพลง ฝากเพลงหอมแก้ม หลวงไก่ Rsiam ป่านนี้เธออยู่ดีหรือไม่ ยังคิดถึงและห่วงใย ยังมีใจให้กันหรือเปล่า อยู่ห่างกันไม่กี่วันยังเหงา ไม่ได้เห็นแม้เพียงรูปเงา อดทนเฝ้ารอคอย ก่อนนั้นเคยผูกพันกันสองเรา เคยพะนอเคลียเคล้า จำวันเก่าได้ไหมเนื้อกลอย อยู่ไกลกันไม่กี่วันใจลอย นั่งนอนนึกถึงเธอบ่อยๆตั้งตาคอยรอวันได้เจอ ฝากเพลงนี้หอมแก้มคนดี อย่าหลับใหลจนลืมรักพี่ บอกคนดีก่อนนอนเสมอ หลับยังฝันถึงกันทุกคืนละเมอ เอ่ยคำรักเธอ ไม่เคยเผลอเอ่ยคำรักใคร ป่านนี้เธออยู่ดีไหมเล่า ยินเสียงเพลงทุกค่ำเช้า ก็เหมือนเจ้าถูกหอมร่ำไป เก็บรอยรักที่ฝากกับเพลงแทนใจ โปรดจงรู้ความในพี่ชาย ไม่เสื่อมคลายจากน้องคนเดียว