ฟ้ามืดบ่ดน

  ดอกอ้อ ทุ่งทอง   ศร สินชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ศร สินชัย
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

D# | Cm |Fm A# | D# |
D# | Cm |Fm A# | D# | D# |

ฟ้ามืดกะคงบ่ดD#น เห็นส่นตะเว็นยามCmเซ้าน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหFmงา ถ้าเขA#าบ่ฮักD#อย่าฝืนปิดสาก็อกน้ำD#ตา ที่มันฮั่วออกหวึ่น ๆCmไปแล้วเขาคงบ่คืFmน อย่าฝืนA#ให้เสียเวA#ลา

อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายD#จ๋า มื้อนี้ขอขัดพาCmข้าวทำโทษหัวใจเน่า ๆFm .. ที่ฮักA#เขาบ่มืD#นตาขออักอยู่ผู้เดียD#ว ให้คนอื่นสมน้ำCmหน้าเอาหมอนข้างต่งน้ำFmตา เผื่อว่าA#มันสิดีD#ขึ้น

ให้ตื่G#น..จากฝัA#นที่มันบ่CmดีลืมตาสาG#ที อย่าไปสA#นคำคนเว้าD#พื้นลุกออกจากห้อCmง..มากินข้าC7ว ฟ้าวซ่วง ฟ้าวFmซื่นถ้าหาCmกใจยังสะอื้D#น อ้ายสิขอหลื่A#น..เช็ดน้ำตGm Cmาให้..

ฟ้ามืดกะคงD#บ่ดน เห็นส่นตะเว็นยามCmเซ้าสิโละความหลังความFmเก่า ให้โอA#กาสอ้ายเบิ่งD#ใจใจเจ้าเขาเอาD#จำ อ้ายสิขอเป็นคนCmไถ่ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใFmด๋ สิไถ่A#มาไว้ดูD#แล

G# A# | Cm |G# A# | D# |
Cm C7 | Fm Cm |D# A# | Cm |

* | ** |

ว่าแต่น้อCmงให้เซาอ่อนFm A#แอ..อ้ายสิเทคแคร์หัวD#ใจ

G# A# | D# |คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ศร สินชัย

เนื้อเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ศร สินชัย ฟ้ามืดกะคงบ่ดน เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน ปิดสาก็อกน้ำตา ที่มันฮั่วออกหวึ่นๆไปแล้วเขาคงบ่คืน อย่าฝืนให้เสียเวลา อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า มื้อนี้ขอขัดพาข้าว ทำโทษหัวใจเน่าๆ ที่ฮักเขาบ่มืนตา ขออักอยู่ผู้เดียว ให้คนอื่นสมน้ำหน้า เอาหมอนข้างต่งน้ำตา เผื่อว่ามันสิดีขึ้น ให้ตื่น จากฝันที่มันบ่ดี ลืมตาสาที อย่าไปสนคำคนเว้าพื้น ลุกออกจากห้อง มากินข้าว ฟ้าวซ่วง ฟ้าวซื่น ถ้าหากใจยังสะอื้น อ้ายสิขอหลื่น เช็ดน้ำตาให้ ฟ้ามืดกะคงบ่ดน เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ ใจเจ้าเขาเอาจำ อ้ายสิขอเป็นคนไถ่ ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋ สิไถ่มาไว้ดูแล ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ