ตกลงเราเป็นอะไรกัน

  Gear Knight   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน Gear Knight เกียร์ไนต์
สังกัดค่าย: RS

แอบข่มอารมณ์น้อยใCmaj7จ..ในส่วนลึDรู้ไหมว่าฉันรู้สึEm7ก..เรื่องความสัมพัDนธ์คลุมเครืออย่างไงไม่รู้Cmaj7 อาการที่ดูเหมือนคบBm7กันแต่ไม่เห็นCว่ามันจะเกินกว่าคนทั่วDไป

เธอบอEmกว่าปลื้มใครต่อใคร ยังไงเหมือนเธDอไม่รู้เลยว่าเจ็บนCะ บางทีก็สงสัD

ว่าฉันเป็นแฟนของเธGอหรือเปล่าความจริงเราEmรักกันไหมเวลาCใครถามฉันควรตอบเขาDยังไงวันใดEmที่ไม่เจDอ เหมือนเธอขาCดอะไรไหGต้องกาAmรแน่ใจ ตกลงDเราเป็นอะไรกัน

C | G |

เป็นคนที่รู้เรื่องเธCmaj7อ..คนสุดท้าDทุกครั้งที่โทรเข้าไEm7ป กลั้นใจตั้งนาDแววตาเวลาที่เจCmaj7อ เหมือนฉันกับเธอแค่เพื่อBm7นกันเธอจะรักCกันเป็นวัน ๆ ไม่ขอมากDไป

* | ** |

C | Em7 |C | D |
Em | D |C | D |

ว่าฉันเป็นแฟนของเธGอหรือเปล่าความจริงเราEmรักกันไหมเวลาCใครถามฉันควรตอบเขาDยังไงวันใดEmที่ไม่เจDอ เหมือนเธอขาCดอะไรไหGมันยังAmสงสัย.. (D)

*** |

ว่าเป็นDอะไรกับเธG

ฉันงงAmว่าฉันเป็นใคร ก้อนหิDน ต้นไม้ หรือ แฟGน..คอร์ดเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน Gear Knight เกียร์ไนต์

เนื้อเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน Gear Knight เกียร์ไนต์ แอบข่มอารมณ์น้อยใจ ในส่วนลึก รู้ไหมว่าฉันรู้สึก เรื่องความสัมพันธ์ คลุมเครืออย่างไงไม่รู้ อาการที่ดูเหมือนคบกัน แต่ไม่เห็นว่ามันจะเกินกว่าคนทั่วไป เธอบอกว่าปลื้มใครต่อใคร ยังไง เหมือนเธอไม่รู้เลยว่า เจ็บนะ บางทีก็สงสัย ว่าฉันเป็นแฟนของเธอหรือเปล่า ความจริงเรารักกันไหม เวลาใครถามฉันควรตอบเขายังไง วันใดที่ไม่เจอ เหมือนเธอขาดอะไรไหม ต้องการแน่ใจ ตกลงเราเป็นอะไรกัน เป็นคนที่รู้เรื่องเธอ คนสุดท้าย ทุกครั้งที่โทรเข้าไป กลั้นใจตั้งนาน แววตาเวลาที่เจอ เหมือนฉันกับเธอแค่เพื่อนกัน เธอจะรักกันเป็นวันๆไม่ขอมากไป ว่าฉันเป็นแฟนของเธอหรือเปล่า ความจริงเรารักกันไหม เวลาใครถามฉันควรตอบเขายังไง วันใดที่ไม่เจอ เหมือนเธอขาดอะไรไหม มันยังสงสัย ว่าเป็นอะไรกับเธอ ฉันงงว่าฉันเป็นใคร ก้อนหิน ต้นไม้ หรือ แฟน