เดินออกไปตอนนี้ก็ได้

  Gear Knight   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เดินออกไปตอนนี้ก็ได้ Gear Knight เกียร์ไนต์
สังกัดค่าย: RS

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | C |

เดิDmนออกไปตอนนี้A#ก็ได้ ไม่คิดCอะไรก็เอF AmจบDmไปเลยตอนนี้A#ก็ได้ ถ้าไม่CเสียดายรักเรF AmหากA#เธอพร้อมจะลืมCนาที ลืมAmเวลาดี ๆDm ของวันเก่า A#  แค่ตอบคำถาD#มฉันสักคำAค่อยไป..

อยาDmกจะไปจากกันวันนี้ เพราะฉันFไม่ดีที่ใดคนที่ทำA#ให้เธอเท่านั้นมันน่ารำคาญจริCง ๆ หรือไง

บอกกับฉัDmนว่าฉันมันผิA#ด ที่คิดว่าทFนไม่ได้ต่อไCสิ่งดี ๆDm จากฉันทุกอย่A#างก็พร้อมจะขว้Fาง จะโยนมันทิ้งCไป.. A   ใช่ไหม..

Dm | C |A# | C |

เดิDmนออกไปตอนนี้A#ก็ได้ ฉันเชื่Cอถ้าใจแข็งพF Amอ..จบDmกันเลยตอนนี้A#ก็ได้ ฉันรู้CเธอมีเขารF Amอ..A#นถูกทิ้งก็ร่Cวมยินดี หากAmเธอเจอคนดีDmที่ดีพอ A#  แต่ตอบคำถาD#มฉันสักคำAค่อยไป..

* | ** |

Dm | C |A# | A |

Em C | G D |
Em C | G D |

อยาEmกจะไปจากกันวันนี้ เพราะฉันGไม่ดีที่ใดคนที่ทำCให้เธอเท่านั้นมันน่ารำคาญจDริง ๆ หรือไง

หากไม่มีEmคนนั้นเข้ามGา วันนี้จะลCากันไปอยู่ไหDอยากจะรู้Emที่แท้ หรือแค่Gจริง ๆ เธอหมCดหัวใจไร้Dเยื่อใยBใช่ไหม บอBกฉันมEmา...คอร์ดเพลง เดินออกไปตอนนี้ก็ได้ Gear Knight เกียร์ไนต์

เนื้อเพลง เดินออกไปตอนนี้ก็ได้ Gear Knight เกียร์ไนต์ เดินออกไปตอนนี้ก็ได้ ไม่คิดอะไรก็เอา จบไปเลยตอนนี้ก็ได้ ถ้าไม่เสียดายรักเรา หากเธอพร้อมจะลืมนาที ลืมเวลาดีๆของวันเก่า แค่ตอบคำถามฉันสักคำค่อยไป อยากจะไปจากกันวันนี้ เพราะฉันไม่ดีที่ใด คนที่ทำให้เธอเท่านั้นมันน่ารำคาญจริงๆหรือไง บอกกับฉันว่าฉันมันผิด ที่คิดว่าทนไม่ได้ต่อไป สิ่งดีๆจากฉันทุกอย่างก็พร้อม จะขว้าง จะโยนมันทิ้งไป ใช่ไหม เดินออกไปตอนนี้ก็ได้ ฉันเชื่อถ้าใจแข็งพอ จบกันเลยตอนนี้ก็ได้ ฉันรู้เธอมีเขารอ คนถูกทิ้งก็ร่วมยินดี หากเธอเจอคนดีที่ดีพอ แต่ตอบคำถามฉันสักคำค่อยไป อยากจะไปจากกันวันนี้ เพราะฉันไม่ดีที่ใด คนที่ทำให้เธอเท่านั้นมันน่ารำคาญจริงๆหรือไง หากไม่มีคนนั้นเข้ามา วันนี้จะลากันไปอยู่ไหม อยากจะรู้ที่แท้ หรือแค่จริงๆเธอหมดหัวใจ ไร้เยื่อใยใช่ไหม บอกฉันมา