โลกใบเก่า

  Gear Knight   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โลกใบเก่า Gear Knight เกียร์ไนต์
สังกัดค่าย: RS

Em | G |C | D |
Em | G |C | D |

คืEmนวันผ่านและเวียนหมุนไปG เหลือก็แต่หนึ่งหัวใจAไม่เคลื่อนไหCว ไม่หมุนตาD

เธอEmลาจากกันไปแสนนGาน ฉันยังอยู่ในเมื่อวาAกับอากาCร..ทรงจำD

กลาEmงคืน..ยังคงยืนนับดGาวเหมือนวันที่มีสองเรAา  มันก็เหCงา แต่ก็ทำDเพลงEmเดิม..ที่เคยฟังด้วยกัGฉันก็ยังฟังทุกวัAน ไม่เคยลืมมัCนด้วยซ้ำD

 C  คนบางคนพาความรักจากไปไกล G  สิ่งที่ติดอยู่ในใจยังงดงาม C  คำดี ๆ ที่เคยรับมาทุกคำ   วันนี้Dมันยังอยู่ ไม่ลบเลือน ไม่หายไป

โลกใบเก่า ๆG ยังมีเรานั้นเคียEmงคู่เธอยังเป็นของฉันCอยู่ ไม่ว่าความจริงDเป็นเช่นไรรักคนเก่า ๆG ไม่มีใครเข้ามาEmใหม่เธออยู่ในอ้อมแขนCใคร ก็เป็นคนเดียDวในใจของฉั(Em)

Em | G |C | D |

* | ** | *** |

Em | G |C | D |
Em | G |C | D |

Em | Em |A | C D |

Em | G |C | D |
Em | G |C | D |

โลกใบเก่า ๆG ยังมีเรานั้นเคียEmงคู่เธอยังเป็นของฉันCอยู่ ไม่ว่าความจริงDเป็นเช่นไรรักคนเก่า ๆG ไม่มีใครเข้ามาEmใหม่เธออยู่ในอ้อมแขนCใคร ก็เป็นคนเดิDมของฉัน

G | Em | C | D | ( Fade Out )คอร์ดเพลง โลกใบเก่า Gear Knight เกียร์ไนต์

เนื้อเพลง โลกใบเก่า Gear Knight เกียร์ไนต์ คืนวันผ่านและเวียนหมุนไป เหลือก็แต่หนึ่งหัวใจ ไม่เคลื่อนไหว ไม่หมุนตาม เธอลาจากกันไปแสนนาน ฉันยังอยู่ในเมื่อวาน กับอาการ ทรงจำ กลางคืน ยังคงยืนนับดาว เหมือนวันที่มีสองเรา มันก็เหงา แต่ก็ทำ เพลงเดิม ที่เคยฟังด้วยกัน ฉันก็ยังฟังทุกวัน ไม่เคยลืมมันด้วยซ้ำ คนบางคนพาความรักจากไปไกล สิ่งที่ติดอยู่ในใจยังงดงาม คำดีๆที่เคยรับมาทุกคำ วันนี้มันยังอยู่ ไม่ลบเลือน ไม่หายไป โลกใบเก่าๆยังมีเรานั้นเคียงคู่ เธอยังเป็นของฉันอยู่ ไม่ว่าความจริงเป็นเช่นไร รักคนเก่าๆไม่มีใครเข้ามาใหม่ เธออยู่ในอ้อมแขนใคร ก็เป็นคนเดียวในใจของฉัน โลกใบเก่าๆยังมีเรานั้นเคียงคู่ เธอยังเป็นของฉันอยู่ ไม่ว่าความจริงเป็นเช่นไร รักคนเก่าๆไม่มีใครเข้ามาใหม่ เธออยู่ในอ้อมแขนใคร ก็เป็นคนเดิมของฉัน