รักตัวเองไม่เป็น

  Gear Knight   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักตัวเองไม่เป็น Gear Knight เกียร์ไนต์
สังกัดค่าย: RS

A | A |Bm | Bm |

A | A |Bm | Bm |
A | A |Bm | Bm |

 A  รู้แล้วว่าเธอไม่มีหัวใจA ทำไมต้องยอมให้เธอทุกที Bm  ทำไมไม่เหลืออยู่เลย ศักดิ์ศรีDลูกผู้ชาย หา A  ทำไมต้องทำเพื่อเธอทุกวัน A  คนเป็นหมื่นพันก็ดันไม่เอา Bm  ยินดีจะทน จะยอมปวดร้าDวเพื่อใคร..

 F#m  มีเพียงเหตุผDลที่ยังไม่เข้าใจ F#m  มันเป็นคำถามDที่ตอบตัวเองไม่ได้ F#m  มีหนึ่งเหตูผDลที่โง่เกินจะพูดไป Bm  ก็รู้อยู่ ก็เห็นอยู่D แต่รักบงการให้ฉันE | Eทำ..

รักAเธอมากเท่าไร ยิ่งเกลียDดตัวเองเท่านั้นทุ่มAเทไปเท่าไร แต่เหมือDนยิ่งทรมานสมC#mอง..ให้เลิF#mกไป.. ปัญหC#mา..ที่หัF#mวใจ..มันดื้Bmอรั้นมันรักEตัวเองไม่เป็นสักที(A)

A | A |Bm | Bm |

 A  ทั้ง ๆ ที่รู้ต้องเจ็บหัวใจ Aยังเดินกลับไปให้เจ็บทุกที Bm  ฟูมฟาย จะเป็น จะตาย อย่างนี้Dเรื่อยไป.. A  รู้แล้วว่าควร ต้องไปให้ไกล A  ทำไมต้องเดินกลับมา ให้ทำ Bm  ยินดีจะยอมปวดใจซ้ำ ๆD เพื่อไคร..

* | ** |

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |Bm | D | E |

** |

A | A |Bm | Bm |

ไม่รู้C#m..ว่าเมื่F#mอไร.. สมC#mอง..และหัวF#mใจ..จะฟัBmงฉันอยากรักEตัวเองให้เป็นสักที..

A | A | Bm | Bm | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง รักตัวเองไม่เป็น Gear Knight เกียร์ไนต์

เนื้อเพลง รักตัวเองไม่เป็น Gear Knight เกียร์ไนต์ รู้แล้วว่าเธอไม่มีหัวใจ ทำไมต้องยอมให้เธอทุกที ทำไมไม่เหลืออยู่เลย ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย หา ทำไมต้องทำเพื่อเธอทุกวัน คนเป็นหมื่นพันก็ดันไม่เอา ยินดีจะทน จะยอมปวดร้าวเพื่อใคร มีเพียงเหตุผลที่ยังไม่เข้าใจ มันเป็นคำถามที่ตอบตัวเองไม่ได้ มีหนึ่งเหตูผลที่โง่เกินจะพูดไป ก็รู้อยู่ ก็เห็นอยู่ แต่รักบงการให้ฉันทำ รักเธอมากเท่าไร ยิ่งเกลียดตัวเองเท่านั้น ทุ่มเทไปเท่าไร แต่เหมือนยิ่งทรมาน สมอง ให้เลิกไป ปัญหา ที่หัวใจ มันดื้อรั้น มันรักตัวเองไม่เป็นสักที ทั้งๆที่รู้ต้องเจ็บหัวใจ ยังเดินกลับไปให้เจ็บทุกที ฟูมฟาย จะเป็น จะตาย อย่างนี้เรื่อยไป รู้แล้วว่าควร ต้องไปให้ไกล ทำไมต้องเดินกลับมา ให้ทำ ยินดีจะยอมปวดใจซ้ำๆเพื่อไคร ไม่รู้ ว่าเมื่อไร สมอง และหัวใจ จะฟังฉัน อยากรักตัวเองให้เป็นสักที