ตายในหน้าที่

  Gear Knight   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตายในหน้าที่ Gear Knight เกียร์ไนต์
สังกัดค่าย: RS

Em | D |Em | D B |
Em | D |Em | D |

ไม่อาEmจจะหนีCความจริGบางสิ่Bงมันไม่มีทาEmงจะฝืCนชะตDไม่Bมีวันที่ดิEmน..จะปีD/F#นถึงฟ้Gไม่ว่าพAmยายามเท่าไหDร่

จุดจEmบ ก็รู้CตัวดีGเพียงแต่Bมันไม่มีแรEmงจะรั้CงดึงใจDบอกBตัวเองทุกวัEmน มันฟัD/F#งที่ไหGจะต้องแลAmกอะไรก็เอD

 C แมลงที่โง่เขลา บินเข้Gากองไฟที่ร้อนรุม C จะตายมันก็คุ้ม  B แค่อยากให้เธอรู้

รัEmกเธอได้ยินCไหม แม้ไปDไม่ถึงเธG D/F#เธออยู่ไกEmลเสมCอ และคงDไม่ต้องกG D/F#ารพร้EmอมรับบทสุดCท้าย เสียใจDก็ช่างมัEmหน้าที่ของAmฉัน รักเธCอทุกวัDนก็พอแล้G

จะอยู่Emเพื่อรัCกเธอไปGไม่ว่าBเธอรักใคร ๆEm คนไหCนตามทีDเจ็Bบแต่สุขหัวใEmจ  ไม่ไD/F#ปเซ้าซี้Gไม่มีค่Amาใด ๆ ก็เอD

 C แมลงที่โง่เขลา บินเข้Gากองไฟที่ร้อนรุม C จะตายมันก็คุ้ม  B จะตายด้วยความรัก

** |

ไม่มีAmวันเป็นคนรัDก แต่ รักGจะยังคงCอยู่ฉันรู้FฉันทำอะไรB..

รัEmกเธอได้ยินCไหม แม้ไปDไม่ถึงเธG D/F#เธออยู่ไกEmลเสมCอ และคงDไม่ต้องกG D/F#ารพร้EmอมรับบทสุดCท้าย เสียใจDก็ช่างมัEmหน้าที่ของAmฉัน รักเธCอทุกวันDต่อไป

** |คอร์ดเพลง ตายในหน้าที่ Gear Knight เกียร์ไนต์

เนื้อเพลง ตายในหน้าที่ Gear Knight เกียร์ไนต์ ไม่อาจจะหนีความจริง บางสิ่งมันไม่มีทางจะฝืนชะตา ไม่มีวันที่ดิน จะปีนถึงฟ้า ไม่ว่าพยายามเท่าไหร่ จุดจบ ก็รู้ตัวดี เพียงแต่มันไม่มีแรงจะรั้งดึงใจ บอกตัวเองทุกวัน มันฟังที่ไหน จะต้องแลกอะไรก็เอา แมลงที่โง่เขลา บินเข้ากองไฟที่ร้อนรุม จะตายมันก็คุ้ม แค่อยากให้เธอรู้ รักเธอได้ยินไหม แม้ไปไม่ถึงเธอ เธออยู่ไกลเสมอ และคงไม่ต้องการ พร้อมรับบทสุดท้าย เสียใจก็ช่างมัน หน้าที่ของฉัน รักเธอทุกวันก็พอแล้ว จะอยู่เพื่อรักเธอไป ไม่ว่าเธอรักใครๆคนไหนตามที เจ็บแต่สุขหัวใจ ไม่ไปเซ้าซี้ ไม่มีค่าใดๆก็เอา แมลงที่โง่เขลา บินเข้ากองไฟที่ร้อนรุม จะตายมันก็คุ้ม จะตายด้วยความรัก ไม่มีวันเป็นคนรัก แต่ รักจะยังคงอยู่ ฉันรู้ฉันทำอะไร รักเธอได้ยินไหม แม้ไปไม่ถึงเธอ เธออยู่ไกลเสมอ และคงไม่ต้องการ พร้อมรับบทสุดท้าย เสียใจก็ช่างมัน หน้าที่ของฉัน รักเธอทุกวันต่อไป