กลับบ้าน

  ปราง ปรางทิพย์   YoYo   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับบ้าน ปราง ปรางทิพย์ ft.YoYo
เนื้อร้อง/ทำนอง: YoYoเรียบเรียง: NATHA Projectติดต่องานแสดง: 0967891462

อยEmากกลัF#mบไปซบGดิน ที่ ๆ เดิมบ้าDนเราอยู่เมืองชั่วEคราว ความเหงAาไม่เคยจางDหายอยEmากกลัF#mบไปซบGดิน ที่ ๆ จากมาDไกลอยากพาหัวEใจ..ไปซบAลงไออุ่นDเดิม

Bm | F#m |G | A |

เดินทางDมาไกลแค่ไหน หัวใจF#mไล่ตามความฝันความหวัEmงกลายเป็นพลัง ผลักสู้Bmทุกวันให้Aผ่านเมืองไกลDนี้ใจมันท้อ ต้องรอF#mอีกนานแค่ไหนความฝัEmนที่ตั้งใจไว้ เมื่อไรGมันจะมาถึA

สายลมเย็Gนอ่อนโยนพัดผ่าGmน้ำตาF#mมันก็รินไหBmล ไม่รู้AวันใดEm..จะเดินไปถึงสักAที

เหมือนมีคGนคอยกระซิบบอGmว่าท้F#mออ่อนแรงเมื่อไBmยังคงเหลืEmอที่..ให้ฉันได้เดินกลับไA | Aป..

** |

คิดฮอDดตอนเป็นเด็กน้อยพากันหลอBmยแล่นเล่นลงท่Eอีพ่Gอ อีแม่ เลาเอิ้นส่Bmลูกหล่ายังคF#mงบ่หลงลืมบ้านBmเฮา

คิดฮอBmด เสียงแคน เสียงพิณกลิ่นไอดิDนยังอบอวลคือเก่าคำสอนEจากปู่ย่าผู้เฒ่าอยู่ไสเฮBmากะเป็นคนบ้านนา

มาไกลBmมันเหนื่อยใจแท้หนอแนมเบิ่งทางใด๋Dกะเหลียวพ้อแต่ตึกตราเงยหน้Eาแหงนเบิ่งแผ่นฟ้าจักมื้อดอกหนEmาสิหวนคืนบ้านทุ่Bm

ตุ้งลุ้งตุEง แล่นแตรแล่นตุBmแว่ว เสียงพิEณ เสียงแคน เสียงซBmอ้อนละอ๋Eอ ละอ้อนอีแล้วBmออคิดฮอดอีพ่Eอ ละอีแม่บ้านBmเฮา

** | ** |

อยากพาหัวEใจ..ไปซบAลงไอ..อุ่นDเดิม..คอร์ดเพลง กลับบ้าน ปราง ปรางทิพย์ ft.YoYo

เนื้อเพลง กลับบ้าน ปราง ปรางทิพย์ ft.YoYo อยากกลับไปซบดิน ที่ๆเดิมบ้านเรา อยู่เมืองชั่วคราว ความเหงาไม่เคยจางหาย อยากกลับไปซบดิน ที่ๆจากมาไกล อยากพาหัวใจ ไปซบลงไออุ่นเดิม เดินทางมาไกลแค่ไหน หัวใจไล่ตามความฝัน ความหวังกลายเป็นพลัง ผลักสู้ทุกวันให้ผ่าน เมืองไกลนี้ใจมันท้อ ต้องรออีกนานแค่ไหน ความฝันที่ตั้งใจไว้ เมื่อไรมันจะมาถึง สายลมเย็นอ่อนโยนพัดผ่าน น้ำตามันก็รินไหล ไม่รู้วันใด จะเดินไปถึงสักที เหมือนมีคนคอยกระซิบบอก ว่าท้ออ่อนแรงเมื่อไร ยังคงเหลือที่ ให้ฉันได้เดินกลับไป คิดฮอดตอนเป็นเด็กน้อย พากันหลอยแล่นเล่นลงท่ง อีพ่อ อีแม่ เลาเอิ้นส่ง ลูกหล่ายังคงบ่หลงลืมบ้านเฮา คิดฮอด เสียงแคน เสียงพิณ กลิ่นไอดินยังอบอวลคือเก่า คำสอนจากปู่ย่าผู้เฒ่า อยู่ไสเฮากะเป็นคนบ้านนา มาไกลมันเหนื่อยใจแท้หนอ แนมเบิ่งทางใด๋กะเหลียวพ้อแต่ตึกตรา เงยหน้าแหงนเบิ่งแผ่นฟ้า จักมื้อดอกหนาสิหวนคืนบ้านทุ่ง ตุ้งลุ้งตุง แล่นแตรแล่นตุง แว่ว เสียงพิณ เสียงแคน เสียงซอ อ้อนละอ๋อ ละอ้อนอีแล้วออ คิดฮอดอีพ่อ ละอีแม่บ้านเฮา อยากพาหัวใจ ไปซบลงไอ อุ่นเดิม