จกคอฮากฮัก

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จกคอฮากฮัก กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

อยากจกคอฮาC#ก..เอาเศษความฮัFmกออกไปให้เบิA#mภาพตอนมีกัG#น มันเจ็บเหลืF#อเกินจุกหลาG#ยหายใจบ่อิ่มเคยเชื่อในฮัC#ก..แท้Fmมาเปลี่ยนแปA#mรตอนถืกเจ้าFmถิ่มภาพเจ้F#ากับเขา เฮ็ดให้น้ำFmตาปริ่มปานใจD#mขึ้นขี้สนิG#ม รอมื้อสลาC#

เป็นจั่งใด๋C#น้ออยู่นำเขาเป็นจั่งใด๋A#mน้อสำบายดี..อยู่บ่F#อยากถามข่าG#วแฟนเก่า

เป็นจั่งใด๋C#อิหล่าคำแพง เขาเบิ่งแงงA#mเจ้าดีบ่สาวอ้ายเป็นห่วงเจ้F#า.. หลายG# ๆ ..

ยามคิดฮอA#mด กะเฮ็ดได้เพียงนอนกอดใจยามฮ้องไห้Fm กะมีแต่เจ็บอยู่ข้างเฮายามสิหลัF#บ กะคิดฮอดเจ้ายามอ้ายเศร้G#า แฮงคิดฮอดแฮง

** |

F# | Fm |D#m G# | C# |

* | ** |

ปานใจD#mขึ้นขี้สนิG#ม รอมื้อสลาC#ย..คอร์ดเพลง จกคอฮากฮัก กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง จกคอฮากฮัก กอล์ฟ สุทธิพงษ์ อยากจกคอฮาก เอาเศษความฮักออกไปให้เบิด ภาพตอนมีกัน มันเจ็บเหลือเกิน จุกหลายหายใจบ่อิ่ม เคยเชื่อในฮัก แท้ มาเปลี่ยนแปรตอนถืกเจ้าถิ่ม ภาพเจ้ากับเขา เฮ็ดให้น้ำตาปริ่ม ปานใจขึ้นขี้สนิม รอมื้อสลาย เป็นจั่งใด๋น้ออยู่นำเขา เป็นจั่งใด๋น้อสำบายดี อยู่บ่ อยากถามข่าวแฟนเก่า เป็นจั่งใด๋อิหล่าคำแพง เขาเบิ่งแงงเจ้าดีบ่สาว อ้ายเป็นห่วงเจ้า หลายๆ ยามคิดฮอด กะเฮ็ดได้เพียงนอนกอดใจ ยามฮ้องไห้ กะมีแต่เจ็บอยู่ข้างเฮา ยามสิหลับ กะคิดฮอดเจ้า ยามอ้ายเศร้า แฮงคิดฮอดแฮง ปานใจขึ้นขี้สนิม รอมื้อสลาย