กระท่อมทำใจ

  ศร สินชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ ศร สินชัย
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Gm | Gm |Gm | Gm |

Gm | Gm |Gm | Gm |

กระท่อมมุงฟาGmง..กลางท่งนDmา..ขี้กระต่าGmคือหม่องพัDmกใจชาFย คนฮักพ่าDmยจากใจ..Gmสาวหลบมานอนลี้Gm..ตั้งแต่วันที่Gอ้ายฮู้ข่Cmาวว่าสิมีผู้บ่Fาว..มาขอเจ้Dmาไปแต่ง.Gm.ดอง

อยากอายคนมอGmง แพ้ค่าดอDmงจนหน้าจ๋อGmฮักถืกเขาแย่Dmงไปจ้อFย คนเงินน้อDmยได้แค่.Gm.มองอยู่บ้านบ่ได้Gm ย้านคนเว้าใส่Gมื้อกินดอCmหลบเลียแผลใจเจ้าขอFง..ในกระท่Dmอมเดียว.Gm.ดาย

น้ำตาอ้ายย้อGmย คึดฮอดฮอยDmความหลังGmฮักอ้ายเฝ้าถืกเขาพัCmง สิ้นหนทาFงแก้ไGmเอาไม้แป้นปีGmก..เขียนด้วยก้อGนขี้ถ่านไฟCmว่ากระท่อมทำใจF ติดเป็นป้าDmยให้คนอ่Gmาน

เข้าบ้านบ่ไGmด้ นอนเลี้ยงไก่Dmอยู่ท่งนGmมื้อวันน้DmองวิวาFห์ ฝากไข่ไก่มDmาเข้าพาขGmวัญจากวันนี้อ้Gmายสิขอเฮ็ดใจGให้เป็นทาCmเอาเสียงนกกาปลอบขวัFญ..อยู่ในกระท่DmอมทำGmใจ

Gm | Gm |Gm | Gm |

Gm | Gm |Gm | Gm |

* | ** |

Gm | Gm |Gm | Gm |

Gm | Gm |Gm | Gm |คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ ศร สินชัย

เนื้อเพลง กระท่อมทำใจ ศร สินชัย กระท่อมมุงฟาง กลางท่งนา ขี้กระต่าย คือหม่องพักใจชาย คนฮักพ่ายจากใจ สาว หลบมานอนลี้ ตั้งแต่วันที่อ้ายฮู้ข่าว ว่าสิมีผู้บ่าว มาขอเจ้าไปแต่ง ดอง อยากอายคนมอง แพ้ค่าดองจนหน้าจ๋อย ฮักถืกเขาแย่งไปจ้อย คนเงินน้อยได้แค่ มอง อยู่บ้านบ่ได้ ย้านคนเว้าใส่มื้อกินดอง หลบเลียแผลใจเจ้าของ ในกระท่อมเดียว ดาย น้ำตาอ้ายย้อย คึดฮอดฮอยความหลัง ฮักอ้ายเฝ้าถืกเขาพัง สิ้นหนทางแก้ไข เอาไม้แป้นปีก เขียนด้วยก้อนขี้ถ่านไฟ ว่ากระท่อมทำใจ ติดเป็นป้ายให้คนอ่าน เข้าบ้านบ่ได้ นอนเลี้ยงไก่อยู่ท่งนา มื้อวันน้องวิวาห์ ฝากไข่ไก่มาเข้าพาขวัญ จากวันนี้อ้ายสิขอเฮ็ดใจให้เป็นทาน เอาเสียงนกกาปลอบขวัญ อยู่ในกระท่อมทำใจ