ตัวละครลับ

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตัวละครลับ กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.เกษม สีชมพูเรียบเรียง: อ.จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอ

ตัวละครลัG#บคนนั้นแม่นไCmที่มาเฮ็ดให้ใจFmอ้ายบ่คือเCmก่ามาเปลี่ยC#นบทฮักของสองCmเฮาให้มันเศร้A#mา มันหมองหมุ่นม้D#าง

ตัวละครลับG#ที่อ้ายเสี่ยงไCmว้มาเล่นบทย่ำใจFmน้องจนเพCmพังหากอ้ายC#เบิดฮัก กะคือบ่บอCmกน้องบ้างคนA#mที่มันใจพัD#ง สิได้เฮ็ดG#ใจ     (D#)

G# Cm | Fm Cm |
C# Cm | A#m D# | G# |

ละครเรื่องเก่Fmา.. เรื่องราCmวมีเฮาสองคนฮักกันC#มาดน บ่มีD#เรื่องใด๋มาแผ้วG#พาลแต่มื้อนี้C#..เป็นหยัD#ง..อ้ายจั่Cmงเฉยชาต่อกัFmบ่ใลน์C#มาหา บ่แชทD#มาหวานคือG#เก่า

หายไปซื่อ ๆFm .. มิดไปดื้อ Cmๆ งึดเด้ งึดใจหรือมีC#คนไหม่..มากล้ำD#กลายฮักสองเG#ฮาบทละครC#เลยเปลี่ยนไปD# อ้ายเพิ่Cmมฉากไหม่ที่มีFmเขาตัวละครลับA#mทีอ้ายแอบเอD#าเข้ามาแทรกG#กลาง    D#

* | ** |

G# Cm | Fm Cm |C# Cm | A#m D# |

G# Cm | Fm Cm |C# Cm | A#m D# | G# |

ฉากหวาน ๆA#m .. ที่น้องเคยCmเล่นต่อC#จากนี้คงตกD#เป็นของเขG#บทเจ้าน้ำA#mตา ฉากเดียวดาCmย เหงาใจ หมองเFmศร้าน้A#mองคงต้องเอD#า..มาแสดงG#เอง..  D#

* | ** | * | ** |

หากอ้ายC#เบิดฮัก กะคือบ่บอCmกน้องบ้างคนA#mที่มันใจพัD#ง.. สิได้จากไป.G#.คอร์ดเพลง ตัวละครลับ กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง ตัวละครลับ กระต่าย พรรณนิภา ตัวละครลับคนนั้นแม่นไผ ที่มาเฮ็ดให้ใจอ้ายบ่คือเก่า มาเปลี่ยนบทฮักของสองเฮา ให้มันเศร้า มันหมองหมุ่นม้าง ตัวละครลับที่อ้ายเสี่ยงไว้ มาเล่นบทย่ำใจน้องจนเพพัง หากอ้ายเบิดฮัก กะคือบ่บอกน้องบ้าง คนที่มันใจพัง สิได้เฮ็ดใจ ละครเรื่องเก่า เรื่องราวมีเฮาสองคน ฮักกันมาดน บ่มีเรื่องใด๋มาแผ้วพาล แต่มื้อนี้ เป็นหยัง อ้ายจั่งเฉยชาต่อกัน บ่ใลน์มาหา บ่แชทมาหวานคือเก่า หายไปซื่อๆ มิดไปดื้อๆงึดเด้ งึดใจ หรือมีคนไหม่ มากล้ำกลายฮักสองเฮา บทละครเลยเปลี่ยนไป อ้ายเพิ่มฉากไหม่ที่มีเขา ตัวละครลับทีอ้ายแอบเอาเข้ามาแทรกกลาง ฉากหวานๆ ที่น้องเคยเล่น ต่อจากนี้คงตกเป็นของเขา บทเจ้าน้ำตา ฉากเดียวดาย เหงาใจ หมองเศร้า น้องคงต้องเอา มาแสดงเอง หากอ้ายเบิดฮัก กะคือบ่บอกน้องบ้าง คนที่มันใจพัง สิได้จากไป