ไห่หงากๆ

 น้ำพริกหนุ่ม ปุญณพัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไห่หงากๆ น้ำพริกหนุ่ม ปุญณพัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: Em OT Band

D# | Cm |Fm | G# A# |
Fm | Gm |G# | A# |

เอ๋D#าน้ำตาคือไหลละหนอ.Cm.บัดนี้..ตกลงG#กันอย่างดีแล้วเด้A#หัวใจว่าสิ่D#งที่ได้ฮำฮู้ สิปล่อCmยให้ผ่านไปแล้G#วสิมาไหล..เพื่ออีหยัA#ง..

ใจง่าG#ยแท้น้อน้ำตA#แค่คำลาGmที่เพิ่ง..เคยCmได้ฟังไห่ไปGนำเขาหวั่ง ๆ  เฮ็ดคือจั่งA#เขาสิกลับมา.. A#

เตรียมใจไว้แล้G#ว่ามื้อ ๆ หนึ่A#ง สิต้องจากGm Cmลา..บอกใจG#ไว้แล้ว ว่าสิบ่มีA#น้ำตาถ้าเกิดว่D#าต้องเลิกกันไปD#7..กลืนกิG#นน้ำลายเจ้าของA#เสยคนที่เคยGmบอกว่าสิ บ่ฮ้อCmง บ่ไห่ตันภาG#พตอนนี้ เหลือแต่สิกอA#ดขาไว้อ่อนแอG#แท้หนอหัวใA#จ (ไห่นำเขาหงากD# | A#ๆ)

เว้D#าได้เต็มปากว่าเฮ็ดใจCmไว้ก่อนบาG#ดฮอดบ่อน น้ำตาA#ข่นหน่วยซังD#มันคักแท้ น้ำตามะยุ่Cmมมะย่วยออกอากาG#รหนหวยเจ้าขA# | A#อง..จนอยากหลับตาD#ซัง

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# D#7 |
G# A# | Gm Cm |G# A# | D# D#7 |

* | ** | ** |

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |คอร์ดเพลง ไห่หงากๆ น้ำพริกหนุ่ม ปุญณพัฒน์

เนื้อเพลง ไห่หงากๆ น้ำพริกหนุ่ม ปุญณพัฒน์ เอ๋าน้ำตาคือไหลละหนอ บัดนี้ ตกลงกันอย่างดีแล้วเด้หัวใจ ว่าสิ่งที่ได้ฮำฮู้ สิปล่อยให้ผ่านไป แล้วสิมาไหล เพื่ออีหยัง ใจง่ายแท้น้อน้ำตา แค่คำลาที่เพิ่ง เคยได้ฟัง ไห่ไปนำเขาหวั่งๆ เฮ็ดคือจั่งเขาสิกลับมา เตรียมใจไว้แล้ว ว่ามื้อๆหนึ่ง สิต้องจากลา บอกใจไว้แล้ว ว่าสิบ่มีน้ำตา ถ้าเกิดว่าต้องเลิกกันไป กลืนกินน้ำลายเจ้าของเสย คนที่เคยบอกว่าสิ บ่ฮ้อง บ่ไห่ ตันภาพตอนนี้ เหลือแต่สิกอดขาไว้ อ่อนแอแท้หนอหัวใจ (ไห่นำเขาหงากๆ) เว้าได้เต็มปากว่าเฮ็ดใจไว้ก่อน บาดฮอดบ่อน น้ำตาข่นหน่วย ซังมันคักแท้ น้ำตามะยุ่มมะย่วย ออกอาการหนหวยเจ้าของ จนอยากหลับตาซัง