คลิป (Clip)

 เก่ง จักรพงษ์ คลิป คลิป (Clip) Hyper สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คลิป (Clip) Hyper ไฮเปอร์ (เก่ง จักรพงษ์)
สังกัดค่าย: RS

Gm | Gm |Gm | E7 |

Gm | Gm |Gm | E7 |

Gm | Gm |Gm | D7 |
Gm | Gm |Gm | D7 |

Gm | Gm |

เพีGmยบ บอกเลยว่ามีให้เพีGmยบหากคุณจะชอบซุกGmซนความลัพธ์ภายในมือถือD7นั้นมันชั้นยอGmบอกได้คำเดียวว่ายอGmด หากคุณกำลังเหงGmาใจภาพคลิปที่คุณมีไว้D7 ช่วยได้จริง ๆ ..

Gm | Gm |Gm | D7 |

Gmม..ไม่ได้อยากดูพร่ำGmเพรื่อ ก็ที่มันมีเหลือGmเฟือก็เพราะชีวิตความรักD7นั้นมันช่างจืGmแฟนผมน่ะเธอชืดGm ๆ เรียบร้อยไม่มีด้านGmมืดขี้อายกับเรื่องความรัD7กผมเลยเบื่อ

 Cm  แล้ววันนี้เพื่อนของผม มันบอกมีคลิปได้มาใหม่ Cm  มันบอกโดน มันส่งให้ผDม..

มันอึ้ง มันทึ่Gmง ตะลึ่งกับภาพที่Gmเห็นมันแทบไม่เชื่อสายGmตานี่มันแฟนผมนี่นCmา แต่ลีลานั้นทำให้อึ้GmเธอวาดลวดลายแบGmบนี้ เธอเร่าเธอร้อนสิ้Gmนดีไม่เหลือภาพที่แสนดีCm (หรือตัวจริD7งเธอเป็นแบบนี้)

Gm | Gm |Gm | D7 |

Gm | Gm |Gm | D7 |

คลิป ๆ ๆ ๆGm  ความลับทำให้ได้คิGmว่าคนที่เราคุ้นGmเคย บางครั้งอาจจะเฉลยD7เป็นคนละคGmหรือผมมันไม่ได้Gmเรื่อง กับผมเธอเลยซื่อGm ๆก็เลยเก็บกดไปใช้D7กับใครอื่น

* | ** |

Gm | Gm |Gm | Cm |
Gm | Gm |Gm | Cm D7 |

Gm | Gm |Gm | E7 |

** | ** |

Gm | Gm | Gm | Gm |คอร์ดเพลง คลิป (Clip) Hyper ไฮเปอร์ (เก่ง จักรพงษ์)

เนื้อเพลง คลิป (Clip) Hyper ไฮเปอร์ (เก่ง จักรพงษ์) เพียบ บอกเลยว่ามีให้เพียบ หากคุณจะชอบซุกซน ความลัพธ์ภายในมือถือนั้นมันชั้นยอด บอกได้คำเดียวว่ายอด หากคุณกำลังเหงาใจ ภาพคลิปที่คุณมีไว้ ช่วยได้จริงๆ ผม ไม่ได้อยากดูพร่ำเพรื่อ ก็ที่มันมีเหลือเฟือ ก็เพราะชีวิตความรักนั้นมันช่างจืด แฟนผมน่ะเธอชืดๆเรียบร้อยไม่มีด้านมืด ขี้อายกับเรื่องความรักผมเลยเบื่อ แล้ววันนี้เพื่อนของผม มันบอกมีคลิปได้มาใหม่ มันบอกโดน มันส่งให้ผม มันอึ้ง มันทึ่ง ตะลึ่งกับภาพที่เห็น มันแทบไม่เชื่อสายตา นี่มันแฟนผมนี่นา แต่ลีลานั้นทำให้อึ้ง เธอวาดลวดลายแบบนี้ เธอเร่าเธอร้อนสิ้นดี ไม่เหลือภาพที่แสนดี (หรือตัวจริงเธอเป็นแบบนี้) คลิปๆๆๆ ความลับทำให้ได้คิด ว่าคนที่เราคุ้นเคย บางครั้งอาจจะเฉลยเป็นคนละคน หรือผมมันไม่ได้เรื่อง กับผมเธอเลยซื่อๆก็เลยเก็บกดไปใช้กับใครอื่น