อ้อมกอดที่เคยถูกใช้

  เก่ง จักรพงษ์   Hyper   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้อมกอดที่เคยถูกใช้ Hyper ไฮเปอร์ (เก่ง จักรพงษ์)
สังกัดค่าย: RS

D | C#m |D | Dm |

Aนอย่างฉันที่มีอดีC#mก็รู้ตัวเองได้ดีBm.. ว่าไม่มีDmคุณค่าพEใคAรที่ไหนจะมาเฝ้าC#mรอจะรักกันจริงและพร้อมBmอภัย..ให้ชีวิตฉันEที่เคยผ่านมา

 Bm  อยากจะมีใคC#mรจริงใจและยอDมรับคนอย่างฉัBmนที่มันเคยผ่าDนอะไรมากEมาย

อ้อมกอดที่เคยถูกใช้A เธอจะรังเกียจไหC#mเธอรับได้หรือเปBmล่า หากว่าฉัDmนเคยกอดใคEอยากให้ชีวิAต..กลับไปมีความC#mหมายอ้อมแขนที่เคยมีF#mใครก็ไม่รู้Bmจะมีค่าไหEม (ในใจของเธอ)

D | C#m |D | Dm |

ฉัAน..อยากเริ่มต้นชีวิตใหC#mม่แค่ขอเพียงใครสักคBmน..ที่จริงใDmจไม่ทิ้งกัEในA..อ้อมแขนที่มันว่างC#mเปล่าถูกทิ้งให้มันเหน็บหนBmาวมานานอยู่กับความหลัEงที่ยังปวดใจ

* | ** |

D | C#m |D | Dm |

* | ** |

อยากให้ชีวิAต..กลับไปมีความC#mหมายอ้อมแขนที่เคยมีF#mใครก็ไม่รู้Bmจะมีค่าไหEม ในใจของF#mเธอ..   Bก็ไม่รู้Bmจะมีค่าไหEมในใจของAเธอ..คอร์ดเพลง อ้อมกอดที่เคยถูกใช้ Hyper ไฮเปอร์

เนื้อเพลง อ้อมกอดที่เคยถูกใช้ Hyper ไฮเปอร์ (เก่ง จักรพงษ์) คนอย่างฉันที่มีอดีต ก็รู้ตัวเองได้ดี ว่าไม่มีคุณค่าพอ ใครที่ไหนจะมาเฝ้ารอ จะรักกันจริงและพร้อมอภัย ให้ชีวิตฉันที่เคยผ่านมา อยากจะมีใครจริงใจและยอมรับ คนอย่างฉันที่มันเคยผ่านอะไรมากมาย อ้อมกอดที่เคยถูกใช้ เธอจะรังเกียจไหม เธอรับได้หรือเปล่า หากว่าฉันเคยกอดใคร อยากให้ชีวิต กลับไปมีความหมาย อ้อมแขนที่เคยมีใคร ก็ไม่รู้จะมีค่าไหม (ในใจของเธอ) ฉัน อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ แค่ขอเพียงใครสักคน ที่จริงใจไม่ทิ้งกัน ใน อ้อมแขนที่มันว่างเปล่า ถูกทิ้งให้มันเหน็บหนาวมานาน อยู่กับความหลังที่ยังปวดใจ อยากให้ชีวิต กลับไปมีความหมาย อ้อมแขนที่เคยมีใคร ก็ไม่รู้จะมีค่าไหม ในใจของเธอ ก็ไม่รู้จะมีค่าไหมในใจของเธอ