เสือผู้ชาย

  เก่ง จักรพงษ์   Hyper   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสือผู้ชาย Hyper ไฮเปอร์ (เก่ง จักรพงษ์)
สังกัดค่าย: RS

D | Bm |Em7 | Gm |
D | Bm |Em7 | Gm |

 D  มีคนกี่คน.. Bm   เคยแลกความรักกับเธEm7   ข้ามวัGmนเธอก็ทิ้งไป D  ไม่ต้องคาดหวัง.. Bm   ว่าจูบนั้นคืออะไรEm7   อย่าใส่ใGmจอารมณ์วูบเดียว

 D  ฉันคือหนึ่งคน.. Bm   ที่ผ่านมาพบกับเธEm7   ค่ำคืGmนได้เจอความหวานแค่ปลายใจ D  ไม่ต้องคาดหวัง.. Bm   ว่าจากนั้นเป้นอย่างไรEm7   ต้องทำใGmจเมื่อเธอทำเหมือนไม่รู้F#mจัก

อยากรู้Bmจริง..ว่าผู้หญิEmงเช่นเธอ  เธอคิดAอะไร?อยากรู้F#mจริง..ว่าข้างในBmหัวใจ  เธอคิดGmอะไร?

ใคDร.. ทำให้เธBmอ.. เป็นเสือผู้ชาEm7ย..ใช้รัGmกง่ายดาย ไม่เคยหวงใคDร.. ทำให้เธBmอ.. เป็นเสือผู้ชาEm7ย..ทำให้Gmเธอเป็นแบบนี้เธF#mอเคยโดนผู้ชายทำร้ายBmมาหรืF#mอว่าเธอนั้นเป็นของเธอBmเองอยากจะรู้Em7.. เพราะฉัGmนเสียดาย(เธอ)

D | Bm |Em7 | A |

 D  จะมีบ้างไหม.. Bm   วันที่เธอนั้นจะพEm7   และเริ่Gmมที่จะรักใคร D  จะมีบ้างไหม.. Bm   ผู้ชายคนนั้นที่โชคEm7ดี   ช่วยบอกทีGmว่าเธอจะหายเมื่อไหF#mร่

* | ** | ** |

D | Bm | Em7 | A | ( x2 ) | A | D |คอร์ดเพลง เสือผู้ชาย Hyper ไฮเปอร์ (เก่ง จักรพงษ์)

เนื้อเพลง เสือผู้ชาย Hyper ไฮเปอร์ (เก่ง จักรพงษ์) มีคนกี่คน เคยแลกความรักกับเธอ ข้ามวันเธอก็ทิ้งไป ไม่ต้องคาดหวัง ว่าจูบนั้นคืออะไร อย่าใส่ใจอารมณ์วูบเดียว ฉันคือหนึ่งคน ที่ผ่านมาพบกับเธอ ค่ำคืนได้เจอความหวานแค่ปลายใจ ไม่ต้องคาดหวัง ว่าจากนั้นเป้นอย่างไร ต้องทำใจเมื่อเธอทำเหมือนไม่รู้จัก อยากรู้จริง ว่าผู้หญิงเช่นเธอ เธอคิดอะไร? อยากรู้จริง ว่าข้างในหัวใจ เธอคิดอะไร? ใคร ทำให้เธอ เป็นเสือผู้ชาย ใช้รักง่ายดาย ไม่เคยหวง ใคร ทำให้เธอ เป็นเสือผู้ชาย ทำให้เธอเป็นแบบนี้ เธอเคยโดนผู้ชายทำร้ายมา หรือว่าเธอนั้นเป็นของเธอเอง อยากจะรู้ เพราะฉันเสียดาย(เธอ) จะมีบ้างไหม วันที่เธอนั้นจะพอ และเริ่มที่จะรักใคร จะมีบ้างไหม ผู้ชายคนนั้นที่โชคดี ช่วยบอกทีว่าเธอจะหายเมื่อไหร่