แผล

  Indigo   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แผล INDIGO อินดิโก
เนื้อร้อง: โอ๊บ, เอก, เอิ๊ต, เอิงทำนอง: บัญชา คำลือชา, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการเรียบเรียง: Indigo, Opeดนตรี: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Muzik Move Recordsติดต่องานแสดง: 0624949583

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |

 Dm  ไม่รู้ว่าฉันต้องอ้อนวอA#นอีกแค่ไหน Dm  มันจึงจะทำให้หัวใจCเธอกลับมา Dm  ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรA#ผิดนักหนา Dm  มันเลยไปทำให้หัวใจCเธอเปลี่ยนไป

 Dm  ทั้งรู้ก็รู้ว่าเธอคงA#ไม่เอาแล้ว Dm  แต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันCจะง่ายดาย Dm  ทั้งยื้อและรั้งเพื่อให้เธอA#ไม่ไป Dm  สุดท้ายแล้วเธอก็คงCไม่ต้องการ

ฉัA#น.. ทำCแล้วฉันทำทุกอย่างแล้Amแต่ก็Dmไม่มีเรี่ยวแรงพอจะรั้A#ง..ต้องทนCรับความจริงว่าเธอไม่รัAmก... กัDm

ต่อให้ทำแค่ไหA#น คนจะไปก็ต้องไปCแม้จะเจ็บเท่าไAmร ยังไม่ตายก็ต้องทนDmไหวมันก็เหมือนเป็นแผA#ลเตือนให้รู้ว่าหัวใจCฉันนั้นเคยมีDm..ไว้รักเธอ

Dm | A# |Dm | C |

 Dm  ที่คิด ที่นึก ที่ฝันกัA#นในตอนนั้น Dm  มันคงไม่มีความสำคัCญสำหรับเธอ Dm  ที่พูดว่ารักกันทุกครั้A#งที่ได้เจอ Dm  แค่พูดไป ไม่ได้คิCดว่าเป็นจริง

* | ** |

A# | Gm |Am | Dm |
A# | Gm |Am | Dm |

** | ** |

Dm | Dm | ( x2 )คอร์ดเพลง แผล INDIGO อินดิโก

เนื้อเพลง แผล INDIGO อินดิโก ไม่รู้ว่าฉันต้องอ้อนวอนอีกแค่ไหน มันจึงจะทำให้หัวใจเธอกลับมา ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดนักหนา มันเลยไปทำให้หัวใจเธอเปลี่ยนไป ทั้งรู้ก็รู้ว่าเธอคงไม่เอาแล้ว แต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะง่ายดาย ทั้งยื้อและรั้งเพื่อให้เธอไม่ไป สุดท้ายแล้วเธอก็คงไม่ต้องการ ฉัน ทำแล้วฉันทำทุกอย่างแล้ว แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอจะรั้ง ต้องทนรับความจริงว่าเธอไม่รัก กัน ต่อให้ทำแค่ไหน คนจะไปก็ต้องไป แม้จะเจ็บเท่าไร ยังไม่ตายก็ต้องทนไหว มันก็เหมือนเป็นแผลเตือนให้รู้ว่าหัวใจ ฉันนั้นเคยมี ไว้รักเธอ ที่คิด ที่นึก ที่ฝันกันในตอนนั้น มันคงไม่มีความสำคัญสำหรับเธอ ที่พูดว่ารักกันทุกครั้งที่ได้เจอ แค่พูดไป ไม่ได้คิดว่าเป็นจริง