ธาตุแท้

  จินตหรา พูนลาภ   ใบปอ รัตติยา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ธาตุแท้ จินตหรา พูนลาภ ft. ใบปอ รัตติยา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนนติดต่องานแสดง: 0812529344

C | Am |F | G |

Am | G |F | C |
Am | G |F | G | G |

 Am  แต่กี้เพิ่นโลดหุ่นGดี   เป็นแฟFนผู้ฮู้ บ่ นอกลู่C นอกทาง Am  เหล้ายา ปลาปิ้Emง กะวาง   หมู่เอิ้นใส่F บ่ตีง บ่Cหือ

 Am  เดี๋ยวนี้อ้วนป่านอึ่งGเพ้า   น้ำหอFมกลิ่นเหล้าขาว เมาเหมิCดมื้อ Am  ยามเมาอย่าเฮ็ดหน้าEmคือ   แมงบ่งขFนกำลังป่วยหนัC

จักมันเสียไปไG | Gส..คนที่เคยแสนCดี..  G

แต่กี้Fกะบ่เป็นจั่งซี่ เดี๋ยวนี้Cคือจั่งเป็นจั่งซั่นเปลี่Cยน.. เป็G/Bน.. คนAm.. ละG..คน.Dm..ป่านพระถัFงซัมจั๋ง..กลายร่าGงเป็นตือโป๊Cยก่าย..G

ธาตุแท้Fของผู้ชาย เบิ่งบ่ออFกดอกแค่มื้อนี้ต้องเบิ่งกัCนเป็นปี  ห้าปีC สิบปีซาวปีCพุ่นแAm | Amหล่ว..ธาตุแท้Fสิเฉลย..มาทีFละนิดละหน่อยคือจั่งข่อCยที่กำลังประสCบ..ตอAm | Amนนี้..คั่นแต่กี้Dmฮู้ว่า..เป็นตาซัFงป่านนี้.. GคือสิยอมโสCดตาย.. G

 C  ตอนเฮาฮักกันใหม่ ๆC ตอนเฮาฮักกันใหม่ ๆC   เสียงหายใจกะยังว่าม่Cวน   ชวนกัน ไปไส มาไสC  จูงมือกันด้วยความเป็นห่Cวง   เดี๋ยวนี่แค่เสียงหายใจC โอ้ย เดี๋ยวนี่แค่เสียงหายใC   บอกรำคาญเสียงดังรบกวนC   ขับรถเบรกสักหัวถ่Cวน ขับรถเบรกสักหัวถ่วC   บัดไปห่วงพระห้อยหน้ารC   บัดไปห่วงพระห้อยหน้ารCถ ว่าซั่นแหม๋   โG | Gอ้ย..       คือมาโพดเอาแC | Gท้..

Am | G |F | C |
Am | G |F | C |

Am | Em |F | C |
Am | G |F | F |G | G |

* | ** | ** |

Am | G |F | C |
Am | G |F | G | G | Am |คอร์ดเพลง ธาตุแท้ จินตหรา พูนลาภ ft. ใบปอ รัตติยา

เนื้อเพลง ธาตุแท้ จินตหรา พูนลาภ ft. ใบปอ รัตติยา แต่กี้เพิ่นโลดหุ่นดี เป็นแฟนผู้ฮู้ บ่ นอกลู่ นอกทาง เหล้ายา ปลาปิ้ง กะวาง หมู่เอิ้นใส่ บ่ตีง บ่หือ เดี๋ยวนี้อ้วนป่านอึ่งเพ้า น้ำหอมกลิ่นเหล้าขาว เมาเหมิดมื้อ ยามเมาอย่าเฮ็ดหน้าคือ แมงบ่งขนกำลังป่วยหนัก จักมันเสียไปไส คนที่เคยแสนดี แต่กี้กะบ่เป็นจั่งซี่ เดี๋ยวนี้คือจั่งเป็นจั่งซั่น เปลี่ยน เป็น คน ละ คน ป่านพระถังซัมจั๋ง กลายร่างเป็นตือโป๊ยก่าย ธาตุแท้ของผู้ชาย เบิ่งบ่ออกดอกแค่มื้อนี้ ต้องเบิ่งกันเป็นปี ห้าปี สิบปี ซาวปีพุ่นแหล่ว ธาตุแท้สิเฉลย มาทีละนิดละหน่อย คือจั่งข่อยที่กำลังประสบ ตอนนี้ คั่นแต่กี้ฮู้ว่า เป็นตาซังป่านนี้ คือสิยอมโสดตาย ตอนเฮาฮักกันใหม่ๆตอนเฮาฮักกันใหม่ๆเสียงหายใจกะยังว่าม่วน ชวนกัน ไปไส มาไส จูงมือกันด้วยความเป็นห่วง เดี๋ยวนี่แค่เสียงหายใจ โอ้ย เดี๋ยวนี่แค่เสียงหายใจ บอกรำคาญเสียงดังรบกวน ขับรถเบรกสักหัวถ่วน ขับรถเบรกสักหัวถ่วน บัดไปห่วงพระห้อยหน้ารถ บัดไปห่วงพระห้อยหน้ารถ ว่าซั่นแหม๋ โอ้ย คือมาโพดเอาแท้