คนมีประวัติ

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนมีประวัติ หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

G | Csus2 |G | Csus2 |

 G  ฉันมันคนมีประวัCsus2ติ..ไม่ค่อยดีG   ฉันมันคนมีตำหCsus2นิ..ที่หัวใจG   ขอเพียงเธอให้โอกาCsus2ส..ฉันเริ่มใหGม่   แค่เธอปิดหู ลืมCsus2ตา เปิดหัวใG

ต้องยอมรับCรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรBmกที่ผ่านมาแต่ฉันขอCสัญญาจะเป็นรักสุดท้Dาย

ฉันมันประวัCติไม่ดี ต้องวัดกันที่Bmหัวใจรับได้หม้Amาย..หัวใจDเก่า ๆ ดวGงนี้ถึงมีประวัCติไม่ดี แต่ฉันยินดีBmจะพิสูจน์ให้เธอรู้Am รักเธอDจนหมดหัวGใจ..  (D)

หลายคนเคยแวะมาฝCsus2าก.. แผลในใจGหลายคนกรีดซ้ำข้างในCsus2.. ที่แผลเดิG

* | ** |

C | Bm |Am D | G |

* | ** |

คนมีประวัCติไม่ดี จะขอยอมพลีBmหมดทั้งใจให้เธอไว้Am..ทั้งใจD ด้วยความรักGดี..คอร์ดเพลง คนมีประวัติ หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง คนมีประวัติ หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam ฉันมันคนมีประวัติ ไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิ ที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่ แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่าๆดวงนี้ ถึงมีประวัติไม่ดี แต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ ทั้งใจ ด้วยความรักดี