มึงอยู่กูตาย (โรคระบาดโควิด19)

  เหล็กโคน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มึงอยู่กูตาย โรคระบาดโควิด19 เอก เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอก เหล็กโคน

อยู่ดี ๆAm ก็เกิดเชื้อไวรัสอยู่ดี ๆF ก็เกิดความพินาศเชื่อGไวรัสอุกอาจ.. ทำลาEยมนุษย์บนโลกนี้

ทุกประเทAmศเกิดความลำบากมนุษFย์ก็เริ่มอดอยากโรคร้าGยมันระบาด ทำลายล้าEง..

งาAmนก็ต้องสั่งหยุด  หนี้Fสินก็รุงรังค่Gา ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน  ไม่มีEคงฉิบหาย

เมื่อไหAmร่มึงจะหายสาปสูญมึงอยู่Fต่อไปกูคงตายถ้าเชื้Gอไวรัสไม่หาย กูจะฉิบหาE

ไอ้โคAmวิด.. ไนFทีน..ไอ้โคGวิด ไอ้ส้นตรีEน..

มึงมFาพร้อมกับความฉิบหาGไอ้โรคร้Emายทำลายผู้Amคนเมื่อไหร่Fมึงจะไปให้พ้Gน ไอ้ส้นตรีC Eกูเริ่Fมเบื่อมึงแล้วหนาG.. ไอ้EmโควิดไนทีนAmมึงอยู่Fมนุษย์คงสิ้Gน..ลมหายAmใจ

F G | Em Am |F G | C E |
F G | Em Am |F | G |

* | ** |

มึงยังอยู่Fมนุษย์คงสิ้G | Eน..         ลมหายใAmจ..

Am |คอร์ดเพลง มึงอยู่กูตาย โรคระบาดโควิด19 เอก เหล็กโคน

เนื้อเพลง มึงอยู่กูตาย โรคระบาดโควิด19 เอก วงเหล็กโคน อยู่ดีๆก็เกิดเชื้อไวรัส อยู่ดีๆก็เกิดความพินาศ เชื่อไวรัสอุกอาจ ทำลายมนุษย์บนโลกนี้ ทุกประเทศเกิดความลำบาก มนุษย์ก็เริ่มอดอยาก โรคร้ายมันระบาด ทำลายล้าง งานก็ต้องสั่งหยุด หนี้สินก็รุงรัง ค่า ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ไม่มีคงฉิบหาย เมื่อไหร่มึงจะหายสาปสูญ มึงอยู่ต่อไปกูคงตาย ถ้าเชื้อไวรัสไม่หาย กูจะฉิบหาย ไอ้โควิด ไนทีน ไอ้โควิด ไอ้ส้นตรีน มึงมาพร้อมกับความฉิบหาย ไอ้โรคร้ายทำลายผู้คน เมื่อไหร่มึงจะไปให้พ้น ไอ้ส้นตรีน กูเริ่มเบื่อมึงแล้วหนา ไอ้โควิดไนทีน มึงอยู่มนุษย์คงสิ้น ลมหายใจ มึงยังอยู่มนุษย์คงสิ้น ลมหายใจ