เศษใจ

  เหล็กโคน   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เศษใจ วงเหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วัชระ วัตนสินติดต่องานแสดง: 0936615985

C | Am |F | G |

แค่เพีAmยงได้รู้.. ว่าเธEmอมีเขา..ใจFปวดร้าว..เกินเยียวยCา..ก็ตอAmนที่เราพบ.. คบกัEmนเธอบอกว่า..เธอไม่Fมีใคร..อยู่ในใจG..

บอกเพียAmงว่ามีฉัน..คนเดีEmยวเคียงข้างกายไม่เหลืFอให้ใคร..อีกเลCย..แต่มาAmวันนี้.. เธอเอEmงกลับเฉยเมยบอกเลFย..ว่าเธอมีเขGา..

ผ่านมานั้Cน..ฉันมัGนแค่เศษใAmรักที่ได้Fไป..เพียGงคนเช็ดน้ำCตาเมื่อเธอFกับเขGา.. ทะเลาEmะจนมีน้ำตAmเธอเฝ้Fารอวันเวลาเขากลับมาง้G

น้ำตาAmรินไหล  สุดท้ายEmเธอต้องจากทิ้งเพียFงรอยช้ำ..ให้ปวดใจC..ที่มันAmผ่านมานั้น.. ฉันมัEmนโง่งมงายแค่เพียFงเศษใจ..ที่ให้กัGน..

Am | Em |F | G |

C G | Am |F G | C |
F G | Em Am |F | G |

* | ** |

น้ำตาAmรินไหล  สุดท้ายEmเธอต้องจากทิ้งเพียFงรอยช้ำ..ให้ปวดใจC..ที่มันAmผ่านมานั้น.. ฉันมัEmนโง่งมงายแค่เพียFงเศษใจG..ที่ให้กัCน..

แค่เพียFงเศษใจG..ที่ให้กัCน..

F Fm | C |คอร์ดเพลง เศษใจ เหล็กโคน

เนื้อเพลง เศษใจ เหล็กโคน แค่เพียงได้รู้ ว่าเธอมีเขา ใจปวดร้าว เกินเยียวยา ก็ตอนที่เราพบ คบกันเธอบอกว่า เธอไม่มีใคร อยู่ในใจ บอกเพียงว่ามีฉัน คนเดียวเคียงข้างกาย ไม่เหลือให้ใคร อีกเลย แต่มาวันนี้ เธอเองกลับเฉยเมย บอกเลย ว่าเธอมีเขา ผ่านมานั้น ฉันมันแค่เศษใจ รักที่ได้ไป เพียงคนเช็ดน้ำตา เมื่อเธอกับเขา ทะเลาะจนมีน้ำตา เธอเฝ้ารอวันเวลาเขากลับมาง้อ น้ำตารินไหล สุดท้ายเธอต้องจาก ทิ้งเพียงรอยช้ำ ให้ปวดใจ ที่มันผ่านมานั้น ฉันมันโง่งมงาย แค่เพียงเศษใจ ที่ให้กัน