คำตัดสิน (HEARTBEAT)

  LOMOSONIC   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำตัดสิน LOMOSONIC โลโมโซนิก
ทำนอง/เรียบเรียง: LOMOSONICเนื้อร้อง: LOMOSONIC, ฮันมะ ยูจิโร่โปรดิวเซอร์: จักริน จูประเสริฐสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Am | Am F G |
Am | Am F G |
Am | Am F G |
Am | Am F G |

Am | Am |Am | F G |
Am | Am |Am | F G |
Am | Am |Am | F G |
E | E |E | E |

เสีAmยงในหัวใจ..ยังเคลื่อนไหวผ่านแสAmงในค่ำคืน..ที่โหดร้ายกับมรสุAmมในหัวใจ ไม่จางหายยัง.E.ถา..โถม และซัดเข้ามา

แม้Amยังหลงทาง และอ้อนล้าจุดหมAmายอยู่แสนไกล ที่เสาะหาและยังสูญเสีAmย ในวันทุกวันปรารถณาเพียงE รัก แท้ และคนG#ที่เข้าใAm

คำตัดสิFน..ที่มีEแม้ต้องผิดวันนี้Am ก็ยอCฉันยังคงจะทำทุFกทาง ด้วยหัวใจ ด้วยEหัวใจแม้จะเจ็บและทรAmมาน นานเท่าไหร่ด้วCยหัวใจ (ด้วยรัก)

ฉัAmนถูกสายตา ที่เหยียดหยามบาดแผAmลในหัวใจ มีคำถามว่าใครคนนั้Amน ที่เข้าใจ อยู่ไหน  ใน Eโลก นี้

* | * |

F | E |Am | C |
F | E |Am | E |
Am | Am |Am | E D |
Am | Am |Am | E D |
Am | Am |Am | Am |

* |คอร์ดเพลง คำตัดสิน LOMOSONIC โลโมโซนิค

เนื้อเพลง คำตัดสิน LOMOSONIC โลโมโซนิก เสียงในหัวใจ ยังเคลื่อนไหว ผ่านแสงในค่ำคืน ที่โหดร้าย กับมรสุมในหัวใจ ไม่จางหาย ยัง ถา โถม และซัดเข้ามา แม้ยังหลงทาง และอ้อนล้า จุดหมายอยู่แสนไกล ที่เสาะหา และยังสูญเสีย ในวันทุกวันปรารถณา เพียง รัก แท้ และคนที่เข้าใจ คำตัดสิน ที่มี แม้ต้องผิดวันนี้ ก็ยอม ฉันยังคงจะทำทุกทาง ด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ แม้จะเจ็บและทรมาน นานเท่าไหร่ ด้วยหัวใจ (ด้วยรัก) ฉันถูกสายตา ที่เหยียดหยาม บาดแผลในหัวใจ มีคำถาม ว่าใครคนนั้น ที่เข้าใจ อยู่ไหน ใน โลก นี้